Browse all Duzy's Blog Posts

Đi qua mùa yêu...

Đỗ Dũng

Qua ma yu, l những nuối tiếc v khắc khoải, l những xt xa v buồn tủi triền min. L những lần day dứt v bất…

by Duzy

read more

Môi anh có vị gì?

Đỗ Dũng

Anh lun tự hỏi mnh: Đ khi no em thắc mắc xem, mi anh c vị g hay chưa? Lại đi đường, chợt thấy mi rt ln,…

by Duzy

read more