Browse all Khoc-Tham's Blog Posts

Tự kỷ chút hi

Khóc Thầm

Một mnh c đơn ...- 1 mnh cười... Một mnh lặng lẽ... - 1 mnh tủi... Một mnh buồn b...- 1 mnh chơi.. Một mnh t…

by Khoc-Tham

read more