Browse all Khoc-Tham's Blog Posts

Con gái

Khóc Thầm

- Hễ mũi xấu th mắt đẹp - Mắt mũi xấu th miệng đẹp - Da xấu th tc đẹp - Mặt xấu th dng đẹp - Ngư…

by Khoc-Tham

read more

Thơ Ế =))

Khóc Thầm

Ế khỏe ế đẹp ế văn minh Ai ch anh ế anh khinh cả phường Ế cao ế qu ế dễ thương Ai ch anh ế anh tư…

by Khoc-Tham

read more