Browse all Royal-Violet's Blog Posts

We are one

__Nic__ __Ñi¢__

We are one We are one We are one We are one We are one We are one We are one We are one We are one We are one We are one We are on…

by Royal-Violet

read more

MỘT THOÁNG QUA

__Nic__ __Ñi¢__

Đm về nu vội vầng trăngRu em ... nỗi nhớ lng lng thng ngyTrăng vng lơi lả gi layBng ai thơ thẩn... tc bay rối…

by Royal-Violet

read more

Mưa đêm

__Nic__ __Ñi¢__

Tiếng mưa ro ro trn mi nh, những cơn gi la qua cửa sổ, ci lạnh của thng 11 v ci lạnh của những cơn gi la. B…

by Royal-Violet

read more