Browse all nga-le's Blog Posts

Ngày mai cưới...

Nga Le

Vậy mngy mai cưới, ngy mai chnh thức Ngọc đi lấy chồng. Đ gần 30 tuổi đầu, lu rồi khng khc, vậy m lần …

by nga-le

read more