Browse all phng-nguyn-ngc's Blog Posts

my cat

Phương Nguyễn Ngọc

hi cả nh!! e l chichan !! v sở thch của e l m khi ngủ6 b: mi tro(đầu to lng xấu),bụi đời, mai hoa ,gấu, vng, t…

by phng-nguyn-ngc

read more

nhật kí 11/10

Phương Nguyễn Ngọc

thu về với bao cảm xc mới.những cảm xc thật sự kh tả,đ khng cn l ngy đầu chập chững bước vo cnh cổn…

by phng-nguyn-ngc

read more