رئیس شرکت نرم افزاری افغان سیتادل,رویا محبوب, در لیست 100 شخصیت با نفوذ جهان مجله تایم قرار گرفت.

Posted on at

This post is also available in:

 

افغان سیتادل اولین شرکت تکنالوژی معلوماتی در افغانستان میباشد که توسط بانوان احداث گردیده.این شرکت توسط بانوان تحصیل کرده کامپیوتر ساینس در هرات راه اندازی شده است.رویا محبوب رئیس این شرکت میباشد.مهم ترین ماموریت این شرکت تقویت توان بانوان در زمینه تکنالوژی معلوماتی در افغانستان میباشد.هرچند که ما با بسی مشکلات طی چندین سال گذشته در افغانستان مواجه شدیم.

 

ما چشم انداز خود را با احداث صنف های کامپیوتر برای مکاتب و نیز آشنا نمودن دختران با علم تکنالوژی معلوماتی ادامه دادیم.و نیز ما سایر بانوان را در بخشهای مختلف کمک نمودیم و برای آنها زمینه های شغلی را با حمایت نهاد های دیگر از قبیل فیلم انکس فراهم نمودیم .

 

زمانی که مطلب 100 شخصیت با نفوذ جهان در مجله تایم به نشر رسید, رویا محبوب نیز از جمله اشخاصی بود که نامش در لیست به چشم میخورد.نام او در لیست این را به ما نشان داد که ما توانستیم کار ارزنده ای را برای بانوان افغانستان انجام دهیم.رویا محبوب یک بانو سرشناس افغان در جهان میباشد که در زمینه رشد توانایی های بانوان تلاش میکند و هرگز از تلاش خود دست بر نداشته است.در حقیقت این یک افتخار برای افغان سیتادل و رویا محبوب میباشد که در لیست 100 شخصیت با نفوذ جهان در آمده است  و نیز افتخاری برای سایر بانوان است.

مانند رویا محبوب هزاران بانوی دیگر در افغانستان میباشند که میتوانند در لیست 100 شخصیت با نفوذ در جهان تبدیل شوند اگر به توانایی ها و ظرفیت هایی که دارند باور داشته باشند تا در زمینه همکاری و حمایت از کشور خود موثر واقع شوند.

 About the author

favad

favad forough was born in 1 june 1992 from Herat- Afghanistan.is the Vice President of Imperial Services & Consultancy Company. he is graduated from Economics in Herat University.

Subscribe 0
160