افغانستان

Posted on at


افغانستان در قسمت مرکزی براعظم آسیا واقع بودهیک کشور کوهستانی است که نسبت داشتن مناطق طبیعی کوه های شامخ دریاهای خروشان وادیهای سرسبز و جلگه های شاداب شهرت دارد. افغانستان یک مملکت باستانی است که تاریخ بسیار قدیمی دارد در زمان باستان با وسعت زیاد به نام آریانا مشهور بود بعد از هجوم اسکندر مقدونی (330 )قمری میلادی به نام باختر مسمی شد سپس بعد از فتوحات اسلام در قرن (7-8)میلادی به خراسان مشهور شد که امپراتوریهای بزرگی چون غزنویان غوریان تیموریان هوتکی ها درانی ها در آن حکومت کردند.راه ابریشم که بزرگترین راه تجارتی شرق و غرب بود از این خطه میگذشت آیین بودا در این مملکت به اکمال رسید و تا شرق دور توسعه یافت کشور کشایان بزرگ چون داریوش کوروش سکندر کبیر آرزوی تصرف این کشور را داشتند مداخلات بیگانه گان باعث شد که قسمتهای از این مملکت جدا شود و این کشور محاط به خشکه شود قوانین آن متکی به اساسات دین مقدس اسلام بوده متکی به احکام ابو حنیفه و دارای سه قوه مقننه قضاییه و اجراییه میباشد. حدود و مساحت آن: مساحت این کشور 647497 کیلو متر مربع و یا 253000 میل مربع بالغ میگردد از طرف شمال به ترکمنستان ازبکستان و تاجکستان شوروی متصل است از طرف غرب به دولت ایران از جنوب و شرق به پشتونستان و از طرف شمال شرق با ولایت سنکیانگ چین هم سرحد است. ولایات افغانستان: افغانستان تا سال 1369دارای 29 ولایت دو لوی ولسوالی و 166ولسوالی بود که بعدا چند ولایت دیگر به آن اضافه شده و فعلا دارای 33 ولایت می باشد مردم آن به زبانهای زیادی صحبت میکنند که زبان رسمی دری و پشتو میباشد. کوه های افغانستان:در قسمت مرکزی قاره آسیا فلات مرتفع است که به نام بام دنیا معروف است که زمین شناسان آنرا به دوحصه تقسیم کرده که قسمت مرتفع آن خارج ازافغا نستان به نام پامیر کلان یاد می شود حصه غربی آن ارتفاع کمتری داشته به نام پامیر خورد معروف است که کا ملا به افغا نستان تعلق دارد به جزازسه ماه تابستان دیگرهمه وقت راه مسدود می باشد به خاطرطبقه ضخیم برف و باد های شدید . واخان درجنوب جهیل وکتوریا واقع از شرق به غرب. کوههای هندوکش:به سمت جنوب غرب واخان کوههای مرتفع به نام هندوکش ویا قفقازهندی موسوم است دره سالنگ درسال1343افتتاح گردید.کوه بابا: درقسمت مرکزی افغانستان موقیعت دارد. فیروزکوه:شرقا و غربا امتداد داشته موازی با دریای هریرود امتداد می یابد قسمت شمال آن به نام سفید کوه وقسمت جنو ب آن به نام سیاه کوه که هریرود در بین سفید کوه وسیاه کوه جریان دارد. تیر بند ترکستان :ازجنوب ولایت بلخ شروع تا بالا مرغاب امتداد می یابد. سپین غر:چندین شاخه داشته که بعضی ازشاخه های آن تا کابل امتداد دارد.


سیا ه کوه شرقی : این سلسله به نزدیکی دره لوگرخاتمه پیدا میکند. سلسله جبال سلیمان : قسمتی به خارج افغانستان هم امتداد دارد که سرزمین وزیرستان را تشکیل می دهد و قسمت جنو بی آن در بلوچستان حوزه سند را از حوزه جنوبی افغانستان جدا می سازد دریا های بزرگ افغانستان دریای آمو: که به نام جیحون معروف است.


دریای مرغاب: ازفیروز کوه سرچشمه گرفته وتا اتحاد شوروی جریان دارد. دریای هریرود:از دامنه غربی کوه بابا دو دریای سنگل آب و سرجنگل سرچشمه گرفته و در قسمت دولت یار باهم یکجا شده دریای هریرود را تشکیل می دهد که سرحد بین ایران و افغانستان و بعدا بین ایران وشوروی می باشد وبعدا در شوروی خشک می شود. دریای هلمند:ازدریا های بزرگ افغانستان بوده بیشتردرداخل افغانستان جریان دارد از کوه هزاره جات سرچشمه می گیرد درپروگرام انکشافی درسال 1317هجری نهربقرا توسط قوای بشری حفرشد بعدا در نزدیک شهر گرشک بند برق ساخته شد بعدا بند کجکی ساخته شد بند ارغنداب وناد علی به انجام رسید. دریای کابل:ازغرب کابل سرچشمه گرفته بعدا وارد چهاردهی شده بعدا کابل را عبور کرده واز حوزه نغلو وسربی گذشته به تنگی ابریشم داخل می گردد بعدا به بهسود- لغمان وجلال آباد گذشته وارد پیشاور شده به دریای سند وصل می گردد. زراعت در افغانستان تولیدات زراعتی غله جات چون گندم، جواری، جو، برنج ، لبلبو، نیشکرو پنبه میباشد. میوجات:انگور هرات بهترین زرد آلو، آلوگیلاس، آلوبالو، شفتالو، توت، سیب، ناک ،انارقندهار، بهترین سنجد، انجیر، بادام ،خرما ، لیمو، نارنج و مالته در جلال آباد لغمان و کنر تولید میشود جلغوزه و پسته هم دارد حدود 50 نوع انگور دارد بهترین کشمش نباتات روغنی چون پنبه دانه ،کنجد و گل آفتاب پرست و تعداد سبزیجات هم کشت میشود.حیوانات در افغانستان مردم افغانستان حیوانات را به دو منظور تربیه میکننداز شیر و دیگر مواد آن استفاده کنند وسیله حمل و نقل و قلبه اسپ از قدیم مورد استفاده بوده سه نوع آن شهرت دارد قطغنی ترکمنی یا مزاری و هراتی مرکب برای حمل و نقل تربیه میشود مرکب های سمت شمال قوی تر هستند. دو نوع اشتر برای حمل و نقل وجود دارد یک کوهانه و دو کوهانه که دو کوهانه قوت بیشتر دارد و بیشتر استفاده میشود و بیشتر وجود دارد. گوسفند:انواع زیاد دارد که کاکری یا غلجایی لذیذ می باشد و مهمترین نوع آن قره قل است که پوست آن شهرت جهانی دارد. معادن افغانستان درافغانستان معادن زیادی وجود دارد از آن جمله ذخایر پطرول ، ذغال سنگ ، آهن ، آهن حاجی گگ مس، طلا، سرب و جست، نقره،احجار کریمه ،لاجورد، احجار تعمیراتی، معدن سلفر،معدن سنگ و غیره میباشد.


صنایع افغانستان صنعت قالین خیلی مهم است مخصوصا قالین های سمت شمال که شهرت اروپایی و امریکایی دارد. دارای صنایع ماشینی هم بوده که سه دهه جنگ همه را نابود ساخت همچنان بند های برق را نابود ساخت که فعلا از نو اعمار میکنند و ماشین آلات هم جدید آوردند. راه ها:شاهراه ها هم در سه ده جنگ بکلی ویران شد که در این چند سال اخیر از نو به ساختن آن شروع کرده که هنوز هم بیشترین راه های رفت و آمد ما نادرست است.


وسایل نقلیه:زیاد از حد وارد میشود وسایل هوایی هم خوب شده که میدان های هوایی بزرگ اعمار حتی بین المللی شده است.


صادرات:قره قل- پشم- قالین- پنبه- کرابیه- زیره- روده واردات:همه چیز وارد میشود.


 


تفریح گاه های افغانستان درافغا نستان هم تفریح گاه های زیادی درهرولایت وجود دارد ازآن جمله میتوان دو تفریح گاه معروف درشهرکابل رانام برد که یکی باغ بابراست که درزمان بابرشاه پادشاه اعماروخودش نیزدرآنجا دفن می باشد ودیگرباغ بالا است وهمچنان بند غرقه ،باغهای دیگری چون علم گنج،باغ صفاوباغ علی مردان نیزبوده که فعلاهیچ اثری ازآن نیست .درهرات باغ زنانه ،تخت ظفر،باغ ظاهرشاهی وشیدایی می باشد که پارک ملت نیزدراین سالهای اخیربه کمک مردم هرات ومحمد اسماعیل خان والی اسبق هرات ساخته شد.همچنان درشهرمزارشریف درشروع سال نومردم می روندبه می گل سرخ وجهنده مزارسخی حضرت علی بن ابی طالب وجایهای تفریحی هم دارد.دره پغمان،استا لف ،با غزنانه درهرات،غارکرخ ،چشمه اوبه،غاردرویشان درهرات وبلاخره هرولایت چندین جای تفریحی ،دیدنی وقدیمی دارد.


نام: یاسمن صنف: یازدهم ها موضوع: افغانستان مکتب: لیسه گوهرشاد بیگمAbout the author

160