پیام تسلیت

Posted on at


اول نخست پیام تسلیت دارم به خانواده های شهیدا گکون کفن اردوها ملی که بواسط حراست و محافظت مرزهای کشور عزیز ما مردان و از قهرمانان جان های شیرین خود را فدا نمودند و افتخار شهادت  نصیب شدند و از خداوندج برای این بزرگ مردا ن تاریخ بهشت برین و خانواده های داغ دیده  و شجاع شان و کافه ملت عزیز شهید پرور صبر جمیل  خواهیم

 

و پیام دارم  به اوردی ملی  و دیگر راد مردان که بواسط من و تو و ایجاد امنیت  شب و روز در مقابل دشمنان قسم خورده مهین عزیز  سینه های خود را سپر قرار میدهند  که ماباشما هستیم و آماده هر گونه جان فشانی میباشم و سنگر های شما را خالی نخواهیم گذاشت  با امید پیروزی افغانستان عزیز و سر بلند و خورد زبونی دشمنان خاک   کشور عزیز , و به امید همکاری و همبستگی هموطن های عزیز و گرامی باید دست در دست همدیگر داده و کشور خودرا از نابودی نجات داده و به سوی آبادی بکشانند ..... اگر از فساد و همبستگی با دشمنان کشور دوری کنند این همه واقیعات رخ نخواهد داد  , پس کوشش های خودرا همیشه داشته باشید و از زحمت کشی برای کشور دوری نجویید

 

 

 

آرزو عالمیارAbout the author

arezoo-alemyar

she is arezoo alemyar , she studin in low (Ishraq)univercity , she was born in 1992 in Herat city Afghanistan , she live in ferdowsi street . she is a favorite of cooking , she is a bloger in Afghancitadel and Filmannex company.

Subscribe 0
160