تلاش و پشت کار

Posted on at


 


بنام خداوند جان و خرت                                           کزین برتر اندیشهبر نگذرد


خداوند مال و خداوند جای                                       خداوند روزی ده و رهنمای


و درود بر روان پاک حضرت محمد مصطفی (ص) که بهترین عالم بود. بلی انسان است که از بدو تولد با دست وپا زدن وسعی وتلاش به دنیا می آید وبا سعی و تلاش دنیای فانی را وداع گفته به دنیای باقی می شتابد.


 


بلی عزیزان دل خواهران و برادران جوان و با تلاش وزحمت کش من اگر می خواهید به درجات عالی و مقام بهتر و برتر برسید.از همان خوردی باید همه ما تلاش نمایم ودرهرکار باید بر علاوه سعی و تلاش پشت کار داشته باشیم برای رسیدن به هدف مشخص خود ازهمان قدم های اول زنده گی باید به خاطر مشخص بودن هدف زنده گی سعی نمایم تلاش کنیم و پشت کار داشته باشیم اشخاصی که تلاش کنند و پشت کار دارند حتما و حتما به هدف که در زنده گی دارند می رسند .تنها هدف مهم نیست بعضی اشخاص می گویندهدفم این است که در آینده فلان شغل یا پیشه را داشته باشم بدون هیچ گونه تلاش و کوشش فقط می خواهند به هدف خود برسند نه خیر این شیوه غلط است با خوردن خوابیدن و اینکه آرزو داشته باشیم چکاره شویم به هدف خود نمیرسیم.


باید بر علاوه اینکه هدف ما مشخص است برای رسیدن به هدف خود تلاش نماییم و پشت کار داشته باشیم و یا اینکه بعضی ها تلاش بسیار می کنند اما هدف مشخص ندارند تلاش و کوشش می کنند اما چون هدف شان مشخص نیست به آخر می بینیم که زنده گی شان حدر رفته و به هدف خود نرسیدند یعنی هدفی نداشتند که به آن برسند.


 فقط زنده گی را سپری کردند و عمر خود را گذراندند پس سعی تلاش و کوشش با پشت کار و مشخص بودن هدف این هرسه است که انسان را کامیاب می گرداند انسانهای که به قله های از موفقیت و سر بلندی رسیدند حتما مشکلات را داشتند و این هر سه گزینه را کنار هم قرار داده به پیش رفتند که به قله های موفقیت رسیدند.


می توانیم دانشمندان را مثال دهیم باز یک مثال زنده می آوریم شخصی می خواهد در آینده داکتر یا انجینیر شود یا سیاست مدار درس می خواند که با مشروتی ناکامی و کامیابی بلاخره به مرور صنف به صنف بالا می رود آیا این شخص به هدفی که دارد می رسد مسلما که نه خیر پس چکار باید بکند باید از همان اول سعی نماید تلاش کند که در صنف خودنمرات عالی را بگیرد به هر طریقی باید پشت کار داشته باشد و زحمت خود را زیاد بسازد تا اینکه به هدف خود برسد  


 


 


نام:               یاسمن


نام پدر:           محمد ظریف


صنف:           یازدهم


موضوع:       تلاش و پشت کارAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160