زنان و انتخابات

Posted on at


انتخابات سال 1393 افغانستان وارد سومین دوره اش شده و روز به روز بر تنش های سیاسی مدخل در انتخابات افزوده میشود. اما نکته قابل توجه در انتخابات سال 1393 اشتراک زنان در انتخاب رئیس جمهور منتخب شان میباشد که با رأی آزاد و مستقل به دنبال شناسایی حقوق حقه خویش میباشند که دیریست از یاد رفته است.

چنانچه شعارهایی برای حمایت از حقوق زنان بالای منبرها و تریبون ها در محافل جمعی و سیاسی گفته میشود اما باز هم کمتر زنان از حقوق خویش باخبرند، که یکی از این حقوق حق رأی میباشد.

انتخابات افغانستان وارد مرحله حساسی شده است و با گذشت هر روز تحولات جدیدی در این کشور رخ میدهند که جو سیاسی حاکم بر کشور را متاثر میسازند. اما باید به این نکته پی برد که اگر هر شخص از حق رأی خود آگاه باشد بدون شک انتخاباتی شفاف در پیش رو خواهیم داشت و یکی از اقشار ذیدخل در این انتخابات، زنان اند.

ولی جای یک نکته ظریف در انتخابات افغانستان خالیست!

کمتر سهم دادن زنان به رتبه های بلند دولتی!!!

متاسفانه هیچ کاندید ریاست جمهوری از قشر زنان نیست!

معاون اول هیچ کاندید ریاست جمهوری زن نیست!

و این خود یکی از نقاط ضعف انتخابات میباشد و جالب اینجاست که تا حال هیچ کس زبان بر بیان این مسئله نگشوده است.

ولی سوال اینجاست چرا به زنان سهم داده نشده؟

آیا این کار حکم بر بی کفایتی زنان دارد یا ندیده گرفتن توانایی هایشان؟

جواب این سوال را به خود شما میگذارم تا خودتان بهتر به این مسئله پی ببرید.

ولی من به عنوان یک شهروند و مدافع حقوق بشر به این عقیده ام که هیچ انسانی بی کفایت آفریده نشده و باید فرصت حضور برای انسانها داده شود حال مرد باشد یا زن!

منتظر بلاگ های بعدی من باشید!

"فواد فروغ"About the author

favad

favad forough was born in 1 june 1992 from Herat- Afghanistan.is the Vice President of Imperial Services & Consultancy Company. he is graduated from Economics in Herat University.

Subscribe 0
160