اقتصاد بی بنیاد

Posted on at


سیستم های اقتصادی جریان هایی هستند که مبادلات و تبادلات را به سمت و سوی مولد سوق میدهند. به همین منظور هر کشور دارای سیستم اقتصادی منحصر بفرد خود بوده که مطابق با عوامل فرهنگی، سیاسی و جمعی آن کشور است. در کشور ما افغانستان نیز طی دهه های اخیر سیستم های اقتصادی گوناگونی پیاده شدند اما هر کدامشان به نحوی نواقص خود را داشتند. از سیستم سوسیالیستی دوره حفیظ الله امین گرفته تا اقتصاد بسته دوره طالبان و اقتصاد بازار آزاد جمهوری اسلامی افغانستان از سال 2002 تا کنون.من به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی به این عقیده ام که سیستم اقتصادی موجوده افغانستان نظر به دوره های قبل موثریت بیشتری داشته و منجر به رشد و توسعه قابل قبولی در چند سال گذشته شده است. زیرا این نظام اقتصادی باعث گردیده ظرفیت های اقتصادی شناخته شود و این ظرفیت ها در سکتور خصوصی نهفته اند. مهم ترین اصل این نظام و تداوم آن، اهمیت دادن به سکتور خصوصی میباشد و تنها عامل به حرکت درآوردنده موتور اقتصادی یک کشور، بخش خصوصی میباشد زیرا ظرفیت های سازنده اقتصاد همچو نیروی انسانی، سرمایه های مالی، زمین و تخصص از آن سکتور خصوصی است.سعی دارم تا تحلیلی از سیستم اقتصادی افغانستان را برای شما پیشکش کنم تا با اقتصاد کشورمان بیشتر آشنا شوید.


اقتصاد افغانستان هر چند گاهی دستخوش مداخلات کشورهای بیگانه شده و به نحوی نظام اقتصادی این کشور را به نفع خود به بازی میگیرند و از منابع طبیعی گرفته تا نیروی کار مان را برای خود مورد استفاده قرار میدهند به همین اساس افغانستان به کشوری با اقتصاد بی بنیاد مبدل شده است که دیگران از این میان نفع میبرند نه خود کشور.با وجود این حرفها باز هم هنوز تدابیر جدی صورت نگرفته و روز به روز اقتصاد نوشگفته کشور ما رو به زوال و بحران گام برمیدارد.


سوالی دارم و این شما خواننده عزیز هستید که باید جواب دهید.


برای شگوفایی اقتصاد از دست رفته افغانستان چه تدابیری باید صورت گیرد؟


منتظر بلاگ های بعدی من باشید


"فواد فروغ"About the author

favad

favad forough was born in 1 june 1992 from Herat- Afghanistan.is the Vice President of Imperial Services & Consultancy Company. he is graduated from Economics in Herat University.

Subscribe 0
160