بهران اقتصادی موجود در افغانستان

Posted on at


کشور بزرگ و پهناور افغانستان کشوریست که با وجود همهء غنامندی های که دارد، هنوز به پیشرفت و توسعه اصلی خودش دست نیافته واز جمله کشور های فقیر به شمار میرود. از اینکه اساس توسعه هر کشور را اقتصاد آن تشکیل میدهد، پس گفته میتوانیم افغانستان نه تنها از اقتصاد خوبی بر خوردار نیست بلکه به لحاظی به یک بهران اقتصادی در حرکت است


 


این بحران میتواند عوامل گوناگونی داشته باشد. اگر به تاریخ نگاه کنیم، متوجه میشویم که بزرگترین علتی که بر پیکر اقتصاد افغانستان صدمه زده است، سیاست نا موفق و سیاست مداران نابکار و یا بعضا"  خود فروخته بوده که مصروف معاملات سیاسی  و یا به قول معروف به ساز و دهل یک عده خارجی های که منفعت خویش را در نابسامانی کشور عزیز ما میدانند, می رقصند. و این نابسامانی ها تا اکنون احساس میشودولی بحران اقتصادی فعلی ناگوار تر از گذشته احساس میشود. چرا که از سطح دولت شروع الی هر فرد و تبعه افغانسثان را فرا گرفته اسث. علت اصلی در شرایط امروزی به نظر شخصی من نبود امنیث اسث. چرا که وقتی امنیت موجود نباشد شرایط شغلی از تاجر گرفته الی کارگر میسر نمی باشد و نیز وققی امنیت سرتا سری نباشد کشور های خارجی نمی توانند به خاطر آسوده سرمایه گذاری کنند. در نبود امنیت زمینه برای کسانیکه در اخلال امنیت دست دارند میسر میشود تا در ربودن تاجران و سرمایه گزاران خارجی داخلی وقت کافی داشته باشند و همواره به مداخله و اخلال در ساخت زیر بنا های اقتصادی دست میزنند واز طرفی تهدید بزرگ برای طبقه یی پول دار و مطوست


 


و اما گذشته از اشخاص و افراد خارجی و اخلال گر در جامعه یی افغانی کسانی هستند که در راس دولت قرار داشته و بجایی که بروند و الگوی برای نسل جدید باشند, دست به دزدی های میلیونی می زنند و به منابع اصلی افعان ها آستین بالا میکشندحالا اگر واقعا سیاست مداران فعلی ما که همچنان لاف از عدالت , برابری و صلح میزنند خواسته باشند که این پدیده یی منفور یعنی بحران اقتصادی کشور عزیز مان را مرفوع بسازند و یا حداقل در این رابطه به پیشرفت های دست بیابند، اولا باید در مسائل امنیث کشور صادقانه بیندیشند و در قدم دوم باید سعی کنند که بر چسپ بد نام کننده  « فاسد ترین کشور » را از روی نام مبارک افغانستان بر کنند. و بعدا" با دلالانی که در چوکی هایی بلند حکومتی قرار دارند و همواره قرار داد های بزرگ و منفعت آمیز ملی را به نفع خویش رقم میزنند, مبارزه یی جدی نمایندوبا هر نوع فساد چه در دولت و چه در قضا و یا هم در سطح مردم عادی باشد قانونی بر خورد نمایند. همچنان برای مردم زینه های شغلی بیشتری فراهم کنند . تا بلاخره وحد ت و یکپارچه گی در این سرزمین رنج دیده پیاده شود و از این گرداب و ضعف اقتصادی نجات یابدAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160