برگزاری مسابقه ای جالب و رقابت انگیز در مکتب میرمن حیاتی

Posted on at


مکتب میرمن حیاتی مکتبی زیبا ولی کوچک در شهر هرات در ناحیه ی مسمی به قول درواز است,این مکتب شاگردان زیادی دارد که هر چند وقت یکبار افتخاری برای معارف هرات میآفرینند,مسابقات گوناگون همچون مسابقات ورزشی,مسابقات علمی و فرهنگی, و دیگر مسابقاتی که موجب حس شدید رقابت بین متعلمین این مکتب میگردد,یکی از بهترین و موفق ترین این مسابقات,مسابقات ورزشی است که هر چند وقت یکبار در بین مکاتب شهر برگزار میگردد و شاگردان با شور و علاقه ی فراوانی در این مسابقات شرکت مینمایند


این مکتب ماه های زیادی است کهز شاهد گروه فعالی از دختران فعال هست که در این مکتب همراه با آموزگار خویش مشغول تمرین برای آماده شدن برای مسابقات هستند,این دختران با وجود اینکه مسافت زیادی را طی میکنند ولی باز هم هر گونه سختی را حاضر اند تا متقبل گردند تا در این مسابقات شرکت کنند,یکی از موفق ترین این شاگردان دختری به نام شبانه است و او به این معتقد هست که با سعی و تلاش بی دریغ میتواند به موفقیت و کامیابی برسد و از طرفی دیگر ورزش راهی به سوی صحتمندی و سلامتی است و این ورزش است تا انسان را قادر به این میسازد تا در آینده گان نزدیک دیگر موفقیت هایی را نیز کسب نماید


مسابقات ورزشی تنها نمونه ی کوچکی از این مسابقات است که شاگردان با شور و علاقه ی فراوانی شرکت میکنند,یکی دیگر از این مسابقات ,مسابقه ی ماهواری است که در آن شاگردانی شرکت مینمایند که با قلم رسای خویش مطالب و مقالات آموزده ای میآموزند و هرکدام به گونه ی خویش سعی میکنند تا نگذارند تا دیگر رقیبان از آنها برتری یابند,عناوین که داوران انتخاب مینمایند عناوینی سخت است و اشتراک کننده گان در این مسابقه باید کلمات را مانند زنجیر به هم گره بزنند و کلمه به کلمه به هم مرتبط باشد


در اخیر برنده ی مسابقه معرفی میگردد و مدال بهترین نویسنده را از آن خود میکند,این ها مسابقات زیبایی بود که شاگردان در آن ها اشتراک میکنند,همین مسابقات بزرگ و کوچک است که شاگردان را آماده به این میسازد تا در مسابقات سخت تر اشتراک کنند و معنا و مفهوم واقعی موفقیت را در یابندAbout the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160