انواع خانواده ها در افغانستان وطرز زندگی آنها-معلومات عمومی راجع به فامیل های افغان

Posted on at


افغانستان انواع واقسام مختلفی را در آغوش پر عطوفت ومهربان خود جای داده است.که عبارت از!تاجیک،ترکمن،هزاره،پشتون،ازبک،بلوچ،وغیره......میباشد که همه این ملیت ها افتخار دارند که از افغانستان میباشندو افغان هستند.چنانچه کشور غیور ما دارای تاریخ،تمدن،دیانت وقلمروی جداگانه میباشد.که از نگاه تاریخی از اهمیت خاصی برخودار است.یکی از خصوصیات مهم خانواده ها ی افغان زندگی کردن بطور دسته جمعی ویکجا بودن است.چنانچه زمانی که پسران افغان ازدواج میکنندبعد از ازدواج هم همرای فامیل خود زندگی مینمایند.که پدر به صفت رئیس وبزرگ فامیل به اقتصاد و مصارف خانه رسیدگی میکند.ومادر هم به حیث بزرگ خانواده به تربیه اطفال و وظایف خانه رسیدگی میکند.ویکی از خوبی های فامیل های افغان موجودیت محبت،احترام،اعتماد و اطمینان بین اعضای خانواده است.وهمچنان احترام کردن به رسم ورواج های قدیم یکی از ضروریات مهم خانواده ها محسوب میشود.چنانچه جشن های شادی ومحفل های خصوصی و عمومی و غیره.....طبق رسم ورواج و مطابق به ضروریات اسلامی برگذار میشود.در بغضی از خانواده ها تعداد زوجات دیده میشود اما معولآمردان یک خانم دارند. و مقام زن هم در این اواخر بالا رفته و روز به روز خوبتر وبهتر میشود ویک جایگاهی خاصی در جامعه ایجاد شده چنانچه از حقوق اجتماعی خود شان مستفید میشوند. چنانچه اکثر خانم ها در بخش های مختلف فرهنگی،سیاسی،اقتصادی و اجتماعی و سایر امور دسترسی دارند که این حالت در بین خانواده ها باعث بوجود آمدن فضای عاطفی،صمیمیت،محبت،دوستی،و سرور وخوشی شده است.بنابر این اتفاقاتی چون جدای و طلاق نسبت به سایر کشورها در افغانستان کمتر اتفاق می افتد.و به اساس قوانین و شریعت اسلام هر زن از حقوق و مالکیت خود بهره مند میشود.و همچنان چادری و روح  بند به تدریج جای خود را به لباس های رسمی و به پوشش اسلامی (حجاب اسلامی)داده است.خانواده های افغان در اموری چون!عروسی،تعزیه داری،سوگواری ، روز های مذهبی وملی توجه بسیار زیادی دارند که به طریقه های اسلامی و ملی از آنها استقبال مینمایند.


فامیل های افغان ترکیبی از اشخاصی دلیر،صاحب عزت واحترام ،دارای غرور ملی و وطن دوست اند. که به نگهداری ملت و استقلال آن از هیچ کاری دریغ نمیکنند.و همچنان یکی از ویژگی های دیگر آنها مهمانوازبودن شان است که شهرت جهانی دارد.خانواده های روستا نشین همچون مردم شهر و حتی میشه گفت بیشتر از آنها بی ریا،راستگارو مخلص اند و همچنان متدین و معتقدتر به عقاید مذهبی میباشند.و در اجرای کار و امور و تکالیف معنوی پایبندی شدیدی دارند.و همچنان مردم افغانستان شیرین سخن(خوش صحبت)هستند وبه میله ،ورزش،جشن های شادی و مراسم دینی و اجتماعی علاقمندی زیادی دارند.  About the author

160