بخش اول اعتیاد...!

Posted on atتعریف اعتیاد: به طور کلی وابسته گی و یا اسارت به یک ماده یی اساسآ دارویی که از نظر فزیکی، روانی و یا اجتماعی مضر شناخته می شود را اعتیاد گویند که فرار آن نا ممکن و یا بسیار مشکل است.
استعمال مواد مخدر قدامت تاریخی زیادی دارد و شواهدی در دست است که حکایت از مصرف این مواد در ادوار پیش از میلاد مسیح می کند اما مسآله اعتیاد در زمان ما صورتی به کلی متفاوت از سابقه یی تاریخی آن دارد. استفاده از مواد مخدر به منظور دست یافتن به حالت آرامش دهنده و لذت بخش از نظر جسمی-روانی همان قدر قدامت دارد که این مواد در جهت درمان بیماری ها استفاده شود و این پدیده در افغانستان نیز تاثیراتی داشته است.امروزه بیشتر افراد بخصوص جوانان در شهر هرات به این عمل روی آوردند و علل عمده یی آن شرایط اقتصادی، اجتماعی و حالت روانی اشخاص می باشد از بررسی و تحقیقاتی که در این باره انجام شده گفته میتوانیم که این عمل در شهر هرات به ندرت یافت می شد؛ ولی با گذشت زمان به اثر عبور مرور و مهاجرت های غیر قانونی به خارج از کشور این پدیده یی خانمان سوز افزایش پیدا کرده که هم برای خود شخص و هم برای خانواده مضر تمام می شود.پیامد های مواد مخدر در چهار بعد قابل بررسی می باشد این ابعاد عبارتند از: زیستی، روانی،اجتماعی و معنوی.- بعد زیستی شامل تمام عمل کرد های جسمانی می باشد و شامل علایمی است که در اثر مصرف ماده یا محرومیت از ماده در ارگان ها ظاهر می شود که باعث عدم تعادل بدن، استفراغ، خشکی دهن، تغییرلت فشار خون و هزاران مشکل دیگر می شود.
-در بعد روانی اعتیاد اثرات مخرب و ماندگاری بر جای می گذارد و این اثرات خطرناکتر از دیگر جنبه های آن می باشد که باعث پرخاشگری، رفتار نا مناسب جنسی و دیگر علایم می شود.-در بعد اجتماعی اعتیاد می تواند در ایفای نقش فرد معتاد در هر یک از وظایف اجتماعی اخلال وارد می کند: مثل خویشاوندی، انجام وظیفه اجتماعی خانواده، پایگاه اجتماعی و موارد دیگر.
-در بعد معنویت (تلاش دایمی بشر در پاسخ دادن به چرا های زندگی)، اعتیاد اثراتی را در فقدان مسولیت پذیری، فرار از حقایق و واقعیت های زندگی، فرار از وظایف انسان دوستانه، عدم صداقت با خود و دیگران و موارد دیگر دارد            ادامه دارد......!.About the author

maryamakbary

Maryam akbary was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She is interested in Computer, reading and writing.

Subscribe 0
160