نازنین من

Posted on atشار قصه های تو ام . بهترین من

در بستر نگاه قشنگ دو چشم تو
لب ریز لحظه های تو ام. نازنین من
سر
ارام جان دهم نفس واپسین من

تصویر تو به دست دعای نماز صبح
هم کفر من تویی .هم ائین و دین من

از چه تودل خوری؟ گله های توروی چشم
کردم گنه به بخش .ایا دل نشین من

آیا غزل کم است ؟ چه بهتر بیاورم!؟
از سینه بر کشم ؟ جگر آتشین من

صد ها سبد ستاره بریزم به یپای تو
برگرد تا که باز شوی هم نشین من

ای عشق ای فراز دل انگیز لحظه ها
لب ریز لحظه های تو ام نازنین منAbout the author

asra-omid

Asra Omid is an Afghan girl, she was born in April 28 , 1994 in Herat,Afghanistan .she finished school two years ago in 2011 from Mahjoba Heravi high school . she is a member of the National unity tribes assembly of Afghanistan ,and she is a blog writer at film…

Subscribe 0
160