زراعت هرات

Posted on at


شهرهرات با داشتن  زمین های مناسب و حاصل خیز سهم مهمی رادر تولیدات  زراعتی  در کشور دارد فعالیت های زراعتی و مالداری در پنج ولسوالی و داخل شهر هرات وجود دارد . که در بخش های ذیل  خدمات ارایه  می دارند

 

خدمات ترویجی – تحقیقاتی -   تکیثری – وقایوی – معالجوی – انکشافی – آموزشی – اقتصادی – میکانیزه منابع طبیعی کو پراتیف و املاک و با داشتن موازی (33الی790) هکتار اراضی  زراعتی (4100241) هکتار آبی وموازی (90300) هکتار همی یکی از جمله ریاست  های ولایتی درجه اول در عرصه ارایه خدمات  زراعتی ومالداری  محسوب  می گردد

زیربناهای زراعتی دولتی

شامل سیلو فابریکه پخته تصدی تخم های بذری  فارم های دولتی  زراعتی - سردخانه ها کوپراتیف های زراعتی - رابراتوارتخم های بذری – لابراتوار  زعفران  - لابراتوار میوه جات – لابراتوار حفاظت نباتات – لابراتوار کنترل کیفیت  ومیکانیزه زراعتی  میباشد . زراعت ومالداری درطی سالهای اخیر پیشرفت چشم گیری داشته است .

 

که می توان از ایجاد  فارم های زراعتی ومالداری – شرکت های تولیدی وبسته بندی  نام برد وهم چنین با کشت نمودن تخم های  اصلاح شده – تولید ات رشد فزاینده داشته است . و معمولا محصلات زراعتی  این ولایت  در بازار های داخلی به مصرف  رسیده و قسمتی از این محصولات بعداز پروسس به خارج از کشور صادر می گردد  

که نمونه ی بارزآن زعفران – کشمش – توت – انجیر – درقسمت محصولات حیوانی  کرک – پشم –  پوست– حیوانات  را نام برد

آرزوعالمیار

 

 

 

 About the author

arezoo-alemyar

she is arezoo alemyar , she studin in low (Ishraq)univercity , she was born in 1992 in Herat city Afghanistan , she live in ferdowsi street . she is a favorite of cooking , she is a bloger in Afghancitadel and Filmannex company.

Subscribe 0
160