زن موجودی مهربان

Posted on at


زن موجودی مهربان


زن یک محبت الهی و یک موجود مهربانی است که خداوند متعال به قدرت لایزالش تمام فضایل های اخلاقی و اقسام محاسن معنوی و ملکات فاضله ای بشری رابصورت خارق العاده آفریده است که جهان و جهانیان مرهون احسان این لطف بی پایان خداوندمتعال خواهند بود.


 زن موجودی استکه تنها برای بقای نسل بشری بلکه برای ترویج فرهنگ، مهرورزیدن، عشق و امیدبه زنده گی، تشکیل و ایجاد خانواده ها و بهره مندی از کلیه نعمات زنده کی را برای نسل بشر به ارمغان آورده است.


زن یک هدیه ای است گرانقدر ووالامقام که رسالتش پرورش جمله ای انبیاء، رسل، دانشمندان بزرگ جهان، سیاستمداران و کلیه بزرگ جهانبوده و تخستین مکتب همه نوابغ دامان عفیف و پر فیض زن هست. 


زن موجوری است فطرتا عفیف و مهربان، تیمار دارو غم گسار کلیه رنجهاو شرایط روزگار برای نسل بشرکه هر گاه به شکل طبیعی شخصیت زن رشد نماید اصلاروحیه جرم و جنایت کینه و عداوت در دلها و دماغ های زنان وجود ندارد.صرف در قلوب زنان؛خداوند بی نیازمهر،محبت، عاطفه و شفقت را جایگزین کرده و بس. واقعیت چنین استکه تمام پیامبران، نوابغ بزرگ جهان، دانشمندان وایمه ای دین زادهو پرورده دامان پر فیض زنان هستند که جهان و جهانیان پیوسته به نام و کارنامه های ایشان می بالند و می نازند و بالاخره زن چراغ زنده گی، نمود عفت و عزت نسل بشر و سنگ بنایی اصلی هستی جوامع بشری و روزنه ای امید به فردای درخشان و فرصت های طلایی پر بار و ثمر بخش نسل بشری در کلیه ادوار مختلفه ای زنده گی بوده، هست و خواهد بود.


زن موجود مهربان و پر تحرکی است که رسالت مندی تمام در یک دستش گهواره را در اهتزاز نگه می دارد و به دست دیگرش جهان را می جنباند.


 


تهیه و ترتیب: مرسل (نیازمند)


بنت محمد حکیمAbout the author

160