پوهنتون هرات باستان

Posted on at


پوهنتون  هرات  در سال 1367 تایس گردیده است  این موسه  در حال حاضر دارای 14 فاکتولته  و سه شعبه  فرعی (بادغیس  غور و فرار)است .فاکتولته پوهنتون هرات عبارت اند از :فاکتولته اداره ی عامه   ادبیات   اقتصاد  انجینیری تعلیم و تربیه   حقوق وعلوم سیاسی  زراعت  ژورنالیزم  ساینس  شرعیات  طب  کمپیوترساینس  هنرهای زیبا و وترنری  وغیره

 

. در حال حاضر در پوهنتون هرات حدود 10429 محصل اعم از سپرودختر مصروف تحصیل  اند . پوهنتون  هرات پذیرای  محصلان از سرتاسر  کشور است  که از طریق امتحان کانکور ملی به این نهاد اکادمیک مفرفی می گرداند . پوهنتون هرات 334 عضو کدری دارد  که فعالیتهای  تدریسی و اداری آن را پیش می برند . اکثر استادان پوهنتون  هرات دارای  درجه لسیانس اند  

 

. اما 100 نفر ماسترو2 تن داکتر دارد .طی سالهای اخیرپوهنتون هرات  توانسته  است .بایک تعداد پوهنتون  های خارجی چون ایالات متحده امریکا  جرمنی  ایتالیا تایلند  سلواکیا ایران وهند  روابط  همکاری برقرار نماید  در نتیجه ی این  همکاری ها نصاب درسی  در تعدادی  از فاکتولته  ها از قبیل  اقتصاد  انجینیری  کمپیوترساینس  زراعت وطب  به صورت قسمی و یا کلی  اصلاع گردیده است . مفردات درسی  ترتیب وکتب درسی آماده شده اند

 

 . علاوه برآن با همکاری های علمی و تخنیکی  پوهنتون های مذکوربا پوهنتون  هرات  زمینه  برای تعداد زیادی  از استادان مساعد گردیده  است .تا تحصیلات عالی ماستری را در خارج از کشور سپری نمایند  تایس و راه اندازی  لابراتوارهای  مختلف  در فاکتولته  های ساینس  انجینیری زراعت  طب و کمپیوتر ساینس  از نتایج همین  همکاری ها است .همکاریهای علمی  با پوهنتون هرات و اجرای برنامه  های  انکشافی  این پوهنتون  از طریق  کمک کننده  ای مختلف  از جمله  بانک  جهانی (ی س ای د)(د اا د)   صودت گرفته است  پوهنتون هرات تا سال  1382 فاقد مجموعه ی ساختمانی  مستقل  تحصیلی بوده  ودر منازل و ساختمان های رهایش  در مناطق  مختلف  شهر هرات  به صورت  پراکنده  فعالیت می نمود  اعمارمجموعه  ی ساختمانی (کامپس)پوهنتون ازسال 1382 به این طرف  آغاز گردیده ولی به علت نبود  بودجه ی لازم تا کنون تکمیل نگردیده است . معارف اعماراین مجموعه ی ساختمانی از بودجه  دولت  تامین  می گردد .

 

 تولید دستاوردهای  علمی انتقال دانش  از راه  آموزش وکاربرد .علم ودانش در جهت رفع  نیازمندی های  جامعه  و کشور از اهداف  اساسی پوهنتون  هرات است . این اهداف  عناصر اساسی  رسالت پوهنتون  هرات را تشکیل می دهند  که تحقق آنها پوهنتون  رادر موقعیت  برتر قرار خواهد داد . تبدیل پوهنتون  هرات  به یک پوهنتون  برتر که معیارهای  جهانی را تکمیل کند. وآماده ی کاندیدا برای اعتبار دهی  اکادمیک باشد  نیازمند استراتیژیهای طولانی مدت است

 

بنابراین  پوهنتون هرات باپیروی از اهداف استراتیژی انکشاف  ملی افغانستان   (ن د س )     وبه تایس از اهداف استراتیژی ملی انکشاف تحصیلات عالی  استراتیژی پلان پنج ساله  خویش را آماده نموده است . این استراتیژی که نتیجه  کار مشترک رهبری پوهنتون  هرات و فاکتولته  های  مختلف آن می باشد  طی یک پروسه مشخص  آماده شده است 

آرزوعالمیار

 

 About the author

arezoo-alemyar

she is arezoo alemyar , she studin in low (Ishraq)univercity , she was born in 1992 in Herat city Afghanistan , she live in ferdowsi street . she is a favorite of cooking , she is a bloger in Afghancitadel and Filmannex company.

Subscribe 0
160