انسان

Posted on at


انسان یک موجود اجتماعی است و باید سعی کند که در یک جامعه یک شخص مفید واقع شود مثلا: از زمانی که یک طفل متولد میشود شروع به یاد گرفتن میکند و از همان زمان کودکی کوشش می کند تا تمام چیز ها را بفهمد و در قدم اول اعضای خانواده خود را میشناسد و به مروره زمان آداب و اخلاق خانواده خود را یاد میگیرد و تمام اعضای خانواده کوشش میکنند تا آن طفل را بصورت درست تربیه کنند و یک خانواده خوبی برایش باشند تا بتوانند یک فرزند خوبی به جامعه خود تقدیم کنند.

 
و یکی موضوع بسیارمهم انتخاب اسم درست برای طفل است چون اسم نشان دهنده ی شخصیت وی است و باید اعضای خانواده کوشش کند یک اسم خوب مناسبی و با معنی برای طفل خود انتخاب کنند و هر پدر و مادری مسول اند تا برای طفل خود یک اسم خوب انتخاب کنند چون اسم نیکو بهترین هدیه ایست که پدر و مادر به طفل خود اهدا میکنند.


تمام اعضای خانواده مسول اند تا در قسمت تربیه اطفال کوشش کنند تا بتوانند یک فرزند صالحه و نیکو به جامعه تقدیم کنند و چنین طفل باعث سر فرازی خانواده و کشور خود میشود و باعث میشود که کشور ما پیشرفت کند چون وقتی در یک کشور انسان های با تلاش هر چه بیشتر باشند به همان اندازه فایده بیشتری به کشور ما میرسد چون تمام شان دست به دست یکدیگر داده و برای پیشرفت کشور کوشش می کنند

 About the author

160