من یک جستجو گر هستم

Posted on at


کس مارا شناخته میتواند بجز خود ما ما برای خود اینه هستیم تا خود را بشناسیم ما کی هستیم برای چی امدیم وظیفه ما چی است ما اظافی هستیم یا مهر اصلی در دنیا خوب برای این که به این مثله پی ببریم باید حس کنجکاوی خود را تقویت کنیم خوب مواد مورد ضرورت یک کتابچه یک قلم و طرح سوالاتی را که در ذهن داریم در روی صفحات ان کتابچه درج میکنیم خوب اولین سوال اینست زندگی ما را چه ساخته است مثلا یک فرزند خوب یا بد یک مادر خوب یا بد یا یک پدر خوب یا بد ما انسان های خوبی هستیم یا بد چرا ما نسبت به دیگر موجودات برتر قرار گرفتیم اخر در وجود ما چی است که ما را نسبت به انها برتر میسازد ایا از اینرو که در میان ما انسانهای بودن که دنیا بخاطر انها به وجود امده ویا اینکه ما بهترین کلید در گشا را داریم برای هزاران در حتا میتوانیم برای در های بی شمار زندگی انرا بکار ببریم خوب یک سوال مطرح میشود ان کلید جیست واضع است که ان کلید طلای عقل است بزرگترین توان ما شاید برتری ما بنابر این باشد خوب شما چه میکنید شاید اولین سوال شما از زندگی باشد شاید هم نه مثلا جای که بیشترین احساس ارامش را داریم یعنی در دنیا چنین جای خواهد بود یا نه برای من هست جای که میتوانم به تمام کار های که کردم فکر کنم واز تمام کار های بدی که انجام دادم اظهار پشیمانی کنم انجا زیارت است جای که انسان های زیادی به خواب ابدی رفته اند خوابی که انها را به زندگی ابدی شان میرساند مسیر برگشت نا پزیر انجا است که تازه درک میکنم چقدر ساده فریب خوردم ودل به دنیای فانی سپردم با دیدن انها در این حال خود را همینگونه تصور میکنم انوقت خود را بهتر میشناسم دنیا را میشناسم وهر باری که توسط شیطان مورد ازار قارا گیم پس به حال انها فکر میکنم شما چی About the author

shimaamiri

شیما امیری متعلم صنف یازدهم هستم یکتن ازشاگردان لیسه نسوان حوض کرباس کشورمن افقانستان ولایتم هرات میباشد

Subscribe 0
160