بیتلندرز چگونه از بیتکوین استفاده میکند – "عصر پول مخفی" نوشته ای از پل ویگنا و مایکل کیسی

Posted on at


بسیار افتخار میکنیم که در جدیدترین کتاب "عصر پول مخفی" نوشته پل ویگنا و مایکل کیسی، از بیتلندرز و رئیس آن فرانسیسکو رولی منحیث تجارت های موفقی که از بیتکوین استفاده میکنند یاد آوری شده.


کتاب عصر پول مخفی:چگونه بیتکوین و پول دیجیتالی نظام اقتصادی جهان را به چالش میکشند امروزه موضوع داغ تمامی گفتگوهای بیتکوین است، چنانچه این کتاب تمامی موضوعات مبهم در باره بیتکوین را پوشش داده و درک عمیق تری از ایکو سیستم پول مخفی ارائه میکند.


ویگنا و کیسی بعد از گفتگو با فرانسیکو رولی موسس بیتلندرز اینطور توضیح دادند که در بیتلندرز بیتکوین منحیث قوه ساخت شهروندی دیجیتالی در نظر گرفته میشود، شهروندی یک جامعه جدیدی که در آن اشخاص بدنبال تعالی هستند و ارزش هر شخص به آن چیزی است که او ایجاد میکند. درقسمت اینکه بیتلندرز چگونه به کاربران خود امکان این را فراهم میکند تا از بیتکوین های خویش در خرید کارتهای هدیه و دیگر محصولات استفاده کنند مینویسند "بیتلندرز به پلت فرم خود محصور اقتصاد بیتکوین تبدیل میشود."


میتوانید کتاب را از اینجا بدست آورید. بخش راجع به بیتلندرز را از دست ندهید (صفحه 204 به بعد)!


 
About the author

bitLanders

bitLanders is a digital platform whose entire user base earns bitcoin for their content and social activity. The goal of bitLanders is to promote worldwide access to the genius of Blockchain technology in a fun, unique, and safe environment. bitLanders users build and engage content (videos, blogs, photos, advertisements). The…

Subscribe 0
160