خدایا

Posted on atخدایا تویی خالق همه زیبایی ها و بلندی ها.خدایا تویی خالق خلاقیت ها.تویی که تنها تورا لایق است عبادت و تعظیم.خدایا تویی که بنده ات را اشرف مخلوقات قرار دادی به او عزت و قدر اعطا فرمودی و گویا در بعضی جاها و اینکه حلقه بندگی در گوش کند و بفهمد که وظیفه اش در دنیا چیست و به چی مقصد آفریده شد و به این باور داشته باشد که این دنیا دنیا فانی است نه ابدی و دنیا آمون است دنیا ما دنیای دیگر است که وعده های زیادی و نعمت هایی بی شماری در آن وجود دارد و در آنجاست آرامش چیزی که همه به جستجوی آن هستند اما در این دنیا نمیتوانند بیابد پول را میتوانند بیابند بزرگترین خانه ها دفاتر رتبه ها اما آارمش نه به اساس اینها همه باور و عقیده مقامش را بالا قرار دادی قرار دادی .خدایا تویی که راه صراط المستقیم را خالق هستی و یگانه راه نجات مان تویی خدایا!!!اما ما برایت چه کرده ایم ، در برابرت چه کرده ایم، خیلی کوتاهی،خیلی ناامیدی در کوچکترین فرصت گناه و معصیت انجام داده ایم و گمراه گشتیم.در برابر عبادتت و در برابر یادکردنت بسیار کوتاهی ها کردیم.  خدایا میدانم گاهی تو را فراموش کردیم و از راه حق گمره گشتیم اما ازینکه به فرصت تازه ایی دادی و بار بار ما را به حضورت و درگاهت خواستی شاکر هستیم و سپاسگذارت و اما خدایا تویی مهربان ترین مهربانان، تویی توبه پذیر و آرامش دل ها، تویی که دوباره مارا در درگاهت پذیرفتی به ما امید بخشیدی و گفتی نا امید مشو از درگاهم که نا امید از درگاهم شیطان است و گفتی به شاعران:باز آه باز آه هرآن چه هستی باز آه


گرکافر و گبر و بت پرستی باز آه


 این درگه ما درگه ناامیدی نیست 


صدبار اگر توبه شکستی باز آه    خدایا تویی که گفتی من را بخوانید و از من بخواهید تا دعا تان را اجابت کنم خدایا  تویی که با ذکر و یادت  و قلب و روح مان آرامش میابد خدایا رحمتت را شامل حال ما بساز و دست مان را بگیر همانطوریکه همیشه گرفتی و هرگز رها مکن خدایا  لحظه ایی مارا به حال خودمان نگذار تاکه آلوده با معصیت نشویم خدایااا.خدایا تنها تویی که صفاتت پایانی ندارد و نعمتت کمی.همیشه از تو میخواهیم تا اجابت کنی همیشه تورا یاد میکنیم تا آرامش بیابیم.About the author

noorzia

Noorzia osmani was born in Herat, Afghanistan. she is interested to traveling and reading.

Subscribe 0
160