گزارش هفته وار مکتب محجوبه هروی

Posted on at


صنوف آموزشی رسانه های اجتماعی در مکتب محجوبه هروی این هفته مملو بود از شاگردان پرکار و کوشا,کسانی که برای یادگیری دروسی که در این صنف آموزش داده میشود تلاش های بی دریغی میکنند,این هفته سعی نمودند تا مقالات خویش را در داخل سایت بیت لندرز به اشتراک بگذارند,شاگردان زیادی در این صنف حضور دارند که مهارت خاصی به نویسنده گی دارند,سونا شریفی شاگردی است که مقالاتی را با عناوینی چون رمضان ,موسیقی و آلات آن ,و هم چنین زنان نگارش نموده ,او شاگرد لایقی است که شور و اشتیاق زیادی به یادگیری دروسی که در این صنف آموزش داده میشود دارد


شریفه بهرامی شاگرد دیگری است که عناوین مقالات خویش را اینگونه انتخاب نموده است,پدر ,زیرا او پدر را بهترین شخصی در زندگی خود میداند که همواره برای داشتن آینده ی روشن فرزندانشان تلاش و کوشش بی دریغی میکند,,مقالاتش زیباست و یکی از بهترین و کوشا ترین شاگردانی است که در بیشتر امتحاناتی که در صنف گرفته میشود بالاترین نمرات را کسب بود,روزانه مسافت زیادی را تا مکتب طی میکند تا هر روز بر دانش خویش بیافزاید و هم چنین توانسته باشد تا از این صنف و از تعطیلات زمستانی خویش بهترین استفاده را نموده باشد


دختران زیادی  در این صنف حضور دارند که هر کدام با افکاری متفاوت تر از جامعه و هم چنین مشکلات آن ,برای زیبا سازی آن با سعی و تلاش در راه یادگیری علوم جدید آن را زیبا تر میسازند,سایت های اجتماعی است که کاربران خویش را با دنیای تکنالوژِی وصل میکند ,ادی ادی سایت دیگری است که این هفته سعی شد تا شاگردان زیادی از این مکتب  ,About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160