فرصتی برای بانوان

Posted on at


فرصتی طلایی برای بانوان


همیش بر انسان فرصت و شرایط مناسب میسر نمی گردد ،فرصتی که از آن در راستای ساختن و والا ساختن خویش بتوان استفاده کرد ،فرصتی که در آن درخشید و قدمی بالا گذاشت .
این فرصت ها در جوامع دیگر و دورتر بسیاراند ،اما در کشور و جامعه و محیط زندگی ما اندک اند و انگشت شمار ، ولی چشمان مشتاقی بسیار در جستجوی این گونه فرصت ها هراسان


.ولی جای خوشبختی است که ما آنچنان فرصتی را برای عده ئ بسیاری از علاقه مندان و مشتاقان علم و دانش و تکنولوژی روز دنیا را مساعد ساخته است .
در برنامه ئ آموزشی خویش مطالب بسیار مفیدی را گنجانده بودیم : همچون معرفی از اجزا و قطعات کمپیوتر ،نرم افزار و سخت افزار ، سیستم عامل Windows ، برنامه ئ Word ، برنامه ئ PowerPoint،و بالاخره اینترنت و شبکه های اجتماعی و مقاله نویسی و ساختار و اصول آن .در طی دو هفته ئ اخیری که گذشت در مکتب حوض کرباس هرات برای تمامی شاگردان در شبکه های اجتماعی همچون: (Gmail, Google+ ,Twitter ,Bitlanders)حساب ساخته شد و با تمامی اجزا و به تفصیل تشریح و توضیح گردید.
کنون هر یک از بانوان این مهد علم و دانش دارای هویت و شخصیت در شبکه های اجتماعی گردیده اند و فعالیت خویش را به طور عملی آغاز کرده اند .
با امید و انگیزه ئ بسیار در این شروع و حرکت جدید


.


 About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160