رقابت سالم دانش آموزان برای رسیدن به آرزوهایشان

Posted on atاینبار خواستم تا سرآغاز کلام را از مطلبی زیبا و بس مهم و دل نشین شروع نمایم. از انی که تا نباشد کاری انجام نخواهد گرفت، قدمی به جلو نخواهد رفت و پله به پله ای ارتقائ نخواهد کرد و اقدامی نیز نخواهد بود.
سخن از تحرک و جنبش است, از رقابتی سالم برای هر چه زودتر رسیدن به هدف و مقصدی والایی که هر کس در ذهن خویش رویا پردازی اش را می نماید و از تکاپویی که هر چه داغ تر شود نتایج بهتر و والتری را به تصویر خواهد کشید. اگر رقابتی در بین نمی بود؛ انسانها به سادگی از کنار مسائل زندگی رد می شدند و دیگر تلاشی برای به دست آوردن, برای مالک شدن, برای ارتقاء یافتن انجام نمی یافت. زندگی ساده و عادی و بی تفاوت بدون هر نوع تلاش و نشانی از زندگی.چرا که این طبیعت و ساختار آدمی است؛ تا دیگری را در مقابل خویش نبیند و تا تلاش و رقابتش را نبیند, کوچک ترین جنبشی در ایشان رخ نخواهد داد و موی تکان نخواهد خورد. رقابتیکه اگر سالم و مفید باشد سازندگی و بالندگی را در پی خواهد داشت.
در این مهد علم و دانش مکتب حوض کرباس رقابتی داغ و پر هیاهو در جنبش است, بیرق داران این مهد نظر به دلایل بسیار در کوشش اند تا این مکتب را با چهره ای متفاوت بر دیده گان همگان اشکارا سازند, از رقابت در به تصویر کشیدن فعال بودن ایشان در مقابل سایر مکاتب در این ولایت, در امادگی برای برگذاری نمایشگاهی از دست ساخته های فرزندان این مهد گرفته تا سهم گیری اساتید و مدیریت این مهد در سمینارهای آموزشی که در مرکز افغانستان دائر گردیده بود در رقابتی عظیم با مکاتب دیگر از تمامی افغانستان.اری! در همین بازار رقابت است که پیشرفت و ارتقاء و درخشنده گی به رویت می رسد و بالاخره آبادی را در پی خواهد داشت و البته این بانوان انکس هستند که با تغییری زیبا در محیط فیلم انکس به بیت لندرز؛ رقابت شان داغ تر از قبل گردیده است و می شتابند تا پیش تر بروند و بهتر بدرخشند و زیباتر از دیگری بنویسند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه حوض کرباس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.bitlanders.com/Hozakarbas-Herat/blog_post


 About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160