والدین

Posted on at


 


والدین بهترین هدیه خداوند(ج) است. که برای تمام بشر داده است. برای تمام اولاد ها لازم است که احترام والدین این نعمت بزرگ را داشته باشندزیرا رضایت فامیل در رضایت خداوند است. خداوند (ج) در قرآنکریم فرموده است برای فانیل خود نیکی و خدمت کنید. و احترام آنهارا داشته باشید. چون وقتی والدین از اولاد خود راضی باشند خداوند هم از این شخص راضی خواهد بود و او را در هر ارثه کمک و یاری خواهد کرد. تمام اشخاص باید قدر این نعمت بزرگ را بدانند و تا جای که میتوننند به آنهاخدمت کنند. چون همین فامیل است که با رنج و زحمت های زیاد فرزند خود را بزرگ میکند و برای او همه چیز را از قبیل :خوراک،پوشاک،جای بود وباش و امنیت را برای او مهیا میکند. در زیر سایه همین فامیل است که ما میتوانیم با خیال راحت درس بخوانیم و در راه پیشرفت خود و جامعه خود کوشا باشیم. این را باید بدانیم که وقتی دعای والدین با ما باشد می توانیم به پیشرفت های زیادی دست پیدا کنیم و مایه افتخار خود و فامیل خود باشیم و همین طور والدین هم از اولاد خود راضی بوده و همیشه به حق وی دعا میکنند و همین دعای آنها است که باعث پیشرفت آن شخص میشود و همیشه از هر نوع خطر در امان خواهد بود. پس برای هر فرزندلازم است تا ارزش این نعمت بی همتا را بدانند. در علم روانشناسی 50 فیصد موفقیت  یک شخص را تشویق فامیل آن تشکیل میدهد. پس برای همه اشخاص لازم است تا به این نعمت بی همتا احترام داشته و ارزش آنها را بدانند


متاسفانه در جامعه امروزی بعضی اشخاخ هستند که به والدی خود احترام نمیگذارند . این گونه اشخاص ارزش این هدیه خداوندی را نمیدانند. اما روزی خواهد شه که پشیمان گردند اما دیر شده باشد و نتوانند کار هاو گناهانی را که انجام داده بودند را جبران کنند. امیدوارم هیچ اولادی موجب بی رضایتی والدین خود نبشد و همیشه احترام آنها را داشته باشد


 


 About the author

160