ماه رمضان و کمک و همیاری شاگردان مکتب محجوبه هروی

Posted on at


در روزهای آخرین ماه رمضان این ماه یر فضیلت الهی هستیم,ماهی که هر لحظه اش ملکوتی است و تمام مسلمانان جهان با شوق و ذوقی چشم گیر به مهمانی یروردگار بی همتا میروند.بدون شک این ماه خود نعمتی است که خداوند به بنده گانش ارزانی داشت تا با اجرای اعمال این ماه بیشتر به او نزدیک گردند و از حال گرسنه گان و بی بضاعتان با خبر باشند.یکی از مهمترین اعمال و کارهایی که در این ماه باید انجام شود این است تا از حال اشخاصی که توانایی مالی ندارند تا مشکلات خویشتن و خانواده یشان را حل کنند با خبر شویم, آنچه در توانمان هست به یاریشان بشتابیم و به راستی که همدردی و کمک به دیگران زیباستمکتب محجوبه هروی هم با انجام کاری نیک  از شاگردانی که توانایی مالی دارند خواست تا با کمک اندکی که میکنند هم صنفی ها و از همه مهمتر هم مکتبی های خویش را شاد سازند ,ایجاد رابطه ی نوع دوستی و معاونیت در بین شاگردان موجب میگردد تا آنان هم در کنار دروسی که میآموزند درس یاری رساندن به دیگران و کمک و هم نوع دوستی را نیز بیاموزند,شاگردان با اجرای چنین اعمال شاد و خرسند بودندو همچنین جهت رضای خداوند و به یاس زحمات بی دریغ اجیرانی که در این مکتب برای راحتی و آسایش شاگردان زحمت میکشند نیز روزی مشخص شد .مراسم ختم قرآن عظیم الشان در این مکتب توسط شاگردان در این ماه مبارک خود نشانگر احساس زیبا وباک شاگردان و علاقه ی خاص شان نسبت به این ماه باشدهر چند شاگردان هر روز برای گذراندن هر چه بهتر امتحانات خویش آماده گی خاص میگیرند به امید اینکه در ان چهار و نیم ماهه اول از سال بتوانند تا نتیجه تلاش و کوشش خویش را ببینند,صنوف رسانه های اجتماعی در این مکتب در این روزهای امتحانات هم دایر هست و شاگردان در این صنوف حضور ییدا میکنند,و با فعالیت در سایت های اجتماعی بر دانش خویش میافزایندحضور شاگردان موفق و یرکار در این صنوف موجب شده تا شاگردان دیگر هم نیز بیشتر علاقه مندی حضور در این صنوف را داشته باشند,یرستو رحمانی شاگردی که یک سال میشود ازین مکتب فارغ شده و گامی به سوی تحصیلات عالی برداشته او حال هم در این سایت ها فعالیت میکند و دوستانش را تشویق به ثبت نام در این سایت ها میکند,او شاگردی است که امتیازات زیادی از سایت بیت لندرز به دست آورده


 


 About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160