نقش جوانان در حکومت افغانستان

Posted on at


به نام خداوند مهربان

تمامی کشور های دنیا برای جوانان خود ارزش خاصی میدهند چون این جوانان هستند که تا چند سالی دیگر بحیث رهبران بر حکومت فرمان روایی خواهند خواهد کرد اگر چه  در کشور من نیز همین گونه است اما تنها تفاوتی که وجود دارد این است که کشور من یک کشور کاملا جوان است و بنا بر امارهای موجوده دومین کشور جوان در جهان است و نظر به فساد های که در کشورم وجو دارد بسیار کم به این نسل توجه می گردد تا جائیکه اگر سالهای گذشته تنها افرادی که کدام تحصیلات نداشتند برای کار مهاجرت می نمودند امروز ه افراد تحصیل کرده هم به علت نبود زمین کاری مهاجرت می نمایند

و این نیرو بیار موثر دارد انرژی خود را به هدر میدهد و شاید تا چند سال دیگر مانند بعضی از کشور های جهان یک کشور پیر باشد امید است کسانی که د ر را س حکومت هستند چاره ای  اندیشیده و پلان های منظم را برای این نسل به راه انداخته تا از این انرژی در جهت آبادانی کشور استفاده نمایند.

 و دیگر این اجازه را ندهند که از این جوانان کشور های دیگر بهره برداری نمود  و حتی دیده میشود که کشورهای در جهت منافع سیاسی خود استفاده های سو می نمایند.

.

 About the author

nematkakar

به نام خدا نعت الله کاکر هستم. تحصیلات ابتدایی خود را در کشور ایران به پایان رساندم و تحصیلات لیسه خود را در شهر هرات در لیسه سیفی به اتمام رساند. بعد از سپری نمودن امتحان کانکور به پوهنحی کامپیوتر ساینس راه یافته و در سال 2013 آن را…

Subscribe 0
160