ماه مبارک رمضان

Posted on at


ماه مبارک رمضان ، ماه کسب ثواب ، نیکی ، فداکاری و برادری است .


این ماهیست که در تمام سال از ارزش خاص خود برخورد دار بوده و از جمله ارکان دین مقدس اسلام میباشد نماز خواندن و ذکر کردن دراین ماه ثواب زیادی دارد  . در ماه مبارک رمضان دروازه های جهنم بسته  و دروازه های بهشت باز میشود .


همه مسلمان بی قرار این ماه هستند و به خاطر کسب ثواب و تقرب با خداوند ( ج ) روزه میگیرند . و با بسیار شوق از این ماه استقبال میکنند و درمقابلش هم پاداش میبینند . در این ماه همه مکلف اند تا روزه بگیرند چون روزه گرفتن فرض گردیده است . و از جمله ماهای است که دعاها قبول می شود . در این ماه محافل چون : عروسی ، جشن تولد ، ساز و رقص کم بوده و برعکس مجالس بزرگان و دینی  چون :قرآن خوانی ، نعتیه ها و درود خوانی زیاد میباشد . اکثریت مردم به نمازجماعت میروند . مردم به وضع توان خود به ناتوان ها , فقرأ و اشخاص مستضعف کمک میکنند و ثواب دریافت میکنند . در این ماه روزه داران تشنگی و گرسنگی را تحمل میکند . و خود را از انجام کارهای بد و زشت باز میدارند و دراین ماه همه مهمان خداوند هستند زیرا این ماه مبارک ، ماه خداوند است .


مسلمانان از نماز صبح الی نماز شام چیزی را نمی خورند و نمی نوشند. آنها به علت اینکه دوام بیآورند سحری را قبل از نماز صبح و افطاری  را بعد از نماز شام انجام میدهند . برای روزه گرفتن باید نیت قلبی داشته باشیم و به آن عمل کنیم . پس نبآید این ماه را از دست بدهیم . باید روزه بگیریم نماز بخوانیم و در مقابل گناهانیکه کردیم توبه بکنیم چون ما مستحق ثواب هستیم به علت اینکه همه ما از این دنیا میرویم و تنها چیزی که به ما می ماند آن اعمال خوب و یا بد ماست . که باید آنرا نیز تکمیل کنیم . About the author

asma-faqiri

اسما فقیری در اول حوت سال 1379 ه .ش مطابق به سال 2000 م در ولایت باستان و باشکوه هرات دریک خانواده متمدن و علم دوست دیده به جهان گشود و اولین فرزند والدین خود میباشد . اسما نظر به استعداد ویژه خویش با توجه به سن کمی که داشت…

Subscribe 0
160