طرز تحیه چکن ششلیک

Posted on at


طرز تحیه چکن ششلیک


مواد لازمه:


برنج                  1کیلو گرام


مرغ                   اکیلوگرام


روغن                 150 گرام


ماست                 300 گرام


بادنجانی رومی      3 عدد


پیاز                   2عدد


مرچ دولمه رنگه   3عدد


زردک                 1عدد     


زنجبیل تازه مساله مرغ بریان، نمک، رنگ شیرین،کرم


سرکه


طرز تحیه:


        گوشت  مرغ ماست کمی رنگ شرین برای یک الی 2 ساعت اخته می نمایم  بعد  آنرا              برای 10 الی 15 دقیقه حرارت داده و تا وقتیکه  آب آن خشک و مرغ نسبتاً نرم گردد


 


 در قدم دوم خلال دولمه  بادنجان رومی پیاز  زنجبیل تازه را با دو قاشق سرکه و دو قاشق روغن مخلوط نموده بالای مرغ اظافه می نمایم  و برای مدت 10 الی 20 دقیقه به دم میگذاریم


 


در مرحله سوم برنج را قبلاً تر نموده ایم با آب و نمک جوشانیده و صاف می کنیم و همراه با مساله بریانی و آب روغن و خلال زنجبیل و مرچ دولمه آبرا به دم میگذاریم برای مدت 10 الی 15 دقیقه زمانیکه برنج اماده شد در یک کاسه نسبتاً کلان جا نموده و یک غوری را سرچپه روی آن گذاشته با احتیاط کامل آنرا دور می دهیم و بعد از آن به دو طرف برنج چکن ششلیک را علاوه کرده و همراه با کرم و برگ های زردک و گلی از بادنجان رومی آنرا خوش منظر می سازیمAbout the author

ahmad-frogh-waris

graduated from Ghulam Hadir khan high school in 2008, have Bachelor degree in BCS (bachelor in computer science) 2014/3/14 working in a construction company as an IT assistant & admin assistant and a blogger in filmannex.

Subscribe 0
160