عقل به سن و سال نیست

Posted on at


عقل که به سن و سال نیست. آدم عاقل، عاقل به دنیا می‌آید. مثل همین دو تین‌ایجر عاقل. دختر با خنده پسر را تهدید کرد که خودم را می‌اندازم پائین. بعد گفت:
if I do that -n- kill myself, your life will be fucked up
بعد هم هارهار خندید. پسر هم با خونسردی جواب داد که اگر فکر می‌کنی خودکشی حالت را خوب می‌کند، همین کار را بکن. نباید برای کس دیگری زنده باشی و زندگی کنی. بعد هم قیافه‌ی فیلسوفانه‌ای به خودش گرفت و ادامه داد:
if you wanna live, live for yourself. If you wanna die, die for yourself
من توی دلم گفتم این دو تا عوضی دارند متن یک نمایشنامه خفن را تمرین می‌کنند یا واقعا این‌طوری‌اند؟ از کجا یاد گرفته‌اند این چیزها را؟ تا حالا فقط شنیده بودم که می‌گویند برای خودت زندگی کن. اما تا حالا نشنیده‌ بودم که کسی بگوید برای خودت بمیر. این جمله را باید کسی بگوید که طناب دار دور گردنش است. درست همان لحظه‌ای که چهارپایه را از زیر پای خودش هل می‌دهد. نه این دو تا آدم شنگول و قشنگ. از کجا یاد گرفته‌اند این چیزها را؟About the author

slcreza

I'm new user and every one to buzz or subscribe me, I will back his or her buzz and subscribe...!!!

Subscribe 0
160