عناصر کلیدی در تبلیغات از دیدگاه دیوید اوگلوی

Posted on at


! اگر به فروش نرسد پس یک نوآوری نیست
دیوید اوگلوی -                                                           
تبلیغات و بازاریابی ابزار ضروری برای رشد کسب و کار میباشد. من اخیراً چندین مقاله در مورد (پدر تبلیغات) که توسط نیویورک تایمز در سال ۱۹۹۹ به این نام یاد شده است؛ و او کسی جز دیوید اوگلوی نیست خوانده ام. دانش برجسته که وی در مورد تبلیغات داشت تا کنون در دنیای تبلیغات مدرن استفاده میشود
در اینجا میخواهم جواب سوالهای مصاحبه خیالی خود را با دیوید در رابطه به دیدگاه اش در مورد تبلیغات به اشتراک بگذارمتحقیق نمایید: زبان مردم را بفهمید و سوال بپرسید
بهترین راه ها برای هدف قرار دادن مشتریان وفادار کدام ها اند؟


من قواعد دستور زبان را نمیدانم - اگر شما در تلاش متقاعد کردن مردم برای انجام کاری و یا هم خرید چیزی هستید به نظر من باید شما از زبان خودشان استفاده کنید. زبانیکه هر روز به آن حرف میزنند و وبه ان فکر میکنند. ما سعی میکنیم که به زبان بومی بنویسیم. دیوید اگلوی


بهترین راه برای هدف قرار دادن مشتری؛ فهمیدم زبان او میباشد طوریکه در نقل قول بالا توسط دیوید واضح شد. تحقیق نمودن و فهمیدن اینکه مشتریان شما کی هستند و به کدام زبان تکلم میکنند یک کلید موفقیت است.
اگر شما میخواهید که یک دوست و یا هم یک مشتری وفادار را با خود داشته باشید در آنصورت باید به دیدگاه شخص مقابل خویش گوش فرا دهید. تحقیقات خویش را با پرسیدن سوالهای زیرکانه که سبب شود مشتری شما به آن پاسخ دهد و مکالمه را با شما ادامه دهد شروع کنید. پرسیدن سوال های مستقیم همانند: آیا شما میخواهید که کامپیوتر دل بخرید؟ احتمالا نادیده گرفته میشود و نتیجه نخواهد داشت.
یکی دیگر از دیدگاه های دیوید این است که : چشم پوشی از تحقیق نمودن توسط افرادیکه در تبلیغات کار میکنند 
همانند جنرالیست که از رمز گشایی سیگنال دشمن چشم پوشی کند خطرناک میباشد.خلاق باشید ولی اول یک چشم انداز درست از جهان اطراف خویش داشته باشید
چه زمانی خلاقیت در کسب و کار مفید است؟در دنیای مدرن کسب و کار؛ خلاق بودن بی فایده است تا زمانیکه بتوانید چیزی را که بوجود آوردید به فروش هم برسانید. دیوید اگلوی
نابغه بودن همیشه کارامد نیست. شما نیاز دارید که یک فهم درست از جهان چهار طرف خویش داشته باشید. خلاق بودن کارآمد نیست تا زمانیکه یک نتیجه را به ارمغان نیاورید. دیوید همچنان اضهار داشت که : ایده های بزرگ از ضمیر ناخودآگاه میایند. این اصل در هنر و ساینس و تبلیغات صدق میکند؛ ولی ضمیر ناخوداگاه شما باید درست اگاه شود در غیر ان ایده شما بی ربط خواهد بود. ضمیر خود اگاه خود را با اطلاعات پر نمایید و بعد روند تفکر منطقی خویش را رها سازید. شما میتوانید به این پروسه با یک قدم زدن طولانی و یا هم گرفتن یک حمام اب گرم و یا نوشیدن یک نوع شراب خاص قرمز کمک کنید. ناگهان اگر خط تلفن ضمیر ناخوداگاه شما باز گردد؛ شما انوقت یک ایده بزرگ را در خود خواهید داشت.تصویر تجاری خویش را بسازید


عنصر کلیدی برای ایجاد یک کسب و کار برجسته چست؟


هیچ گونه تفاوت معنادار بین مارکهای تجارتی ویسکی و سیگرت و یا بیر وجود ندارد. آنها در بیشتری موارد یکسان هستند. و به همین صورت مخلوط کیک ها و مواد پاک کننده و مارگین ها … تولید کننده ایکه تبلیغات خویشرا بصورت جدی برای تعریف نمودن شخصیت نام تجاری خویش اختصاص میدهد؛ میتواند که بزرگترین سهام مارکت را با بیشترین مفاد از ان خود کند. دیوید اوگوی


برای داشتن یک کسب و کار برجسته شما باید که شخصیت تجاری خویش را تعریف کنید و همچنین تصویر ان را که مشخص میکند که شما کی هستین و چه کاری رو انجام میدهید. دیوید همچنان اظهار داشت که : شما حالا باید تصمیم بگیرید که چگونه تصویری را از مارک تجاری خویش میخواهید نشان بدهید؛ تصویر به معنای شخصیت است. محصولات همانند انسان ها دارای شخصیت هستند که باعث موفقیت و یا هم شکست انها در بازار میشوددیوید اگلوی در سن ۸۸ سالگی در سال ۱۹۹۹ در خانه خویش در فرانسه درگذشت. او آژانس اگلوی و مادر از جمله اژانس های معتبر در جهان را ایجاد و اداره مینمود. او درک گسترده ای را از بازاریابی و درسهای ارزشمندی را برای نسل های جدید بازاریابی به جا گذاشته است.اگر شما کدام نظریه و یا پیشنهادی دارین لطفا ان را به ما در پایین به اشتراک بگذارید.


 


.نسخه انگليسي اين نوشته را ميتوانيد اينجا مطالعه نماييد  


 


با تشکر


الهه محبوبAbout the author

Elahamahboob

Elaha Mahboob has been working with Afghan Citadel Software Company as a Co-founder and Lead Programmer since 2010. Afghan Citadel is an women-owned IT business company that provides services like software development, networking infrastructure, web designing and IT consulting in Afghanistan. She also worked as a Network Administrator in the…

Subscribe 0
160