آش قروت

Posted on at


 

 

 

 

آش قروت  

موادلازم ...آش یک بسته ...قروت 2 پیاز

مانه ...نخود یک پمانه ...عدس 1پیمانه لوبیا سرخ 1پیمانه گوشته کوفته نیم کیلو ..سبزی آش 1بسته نعناع داغ چهار قاشق کرابی چهار قاشق ..سیر 4حبه پیاز ..2دانه ..

 

طرزتهیه اول کم روغن در دیک ریتخته و را گلابی میکنیم و رب رااضافه میکنیم و آب را اضافه میکنیم و نخود لوبیا سرخ وعدس اضافه میکنیم به مدت 20 دقیقه جوش می خورد تا پخته شود بعداز پخته شدن سبزی آش اضافه میکنیم و بعدن آش اضافه میکنیم به مد ب5  خوش   خورد و بغد ازآن  آماده می شود کوفه هارا بشکل گولولها کوچک درست کرده در آش اضافه میکنیم روی آش را با قروت ونعناع داغ تزئین می کنیم           

رول سبزی جات

موادلازم آردسفید 3پیمانه تخم مرغ 2دانه شیر یک پیمانه روغن 4قاشق کلم برگ سفید و کلم رنگ از هرکدام نیم دانه گورجه فرنگی 3دانه باد رنگ شور 3دانه سس مایونز 1پمانه تخم مرغ 4دانه آب پز شده سرک 6قاشق طرزتهیه اول شیر در کاس ریخته تخم مرغ را اضافه و آرد رااضافه میکنیم خوب هم می زنیم تا یک مایه اصا فه بدست آید با پمانه داخل  مایه تابه می ریزم از این رو به آن رو می کنیم و بعدازآن تمام سبزی جات خورد کرده تخم مرغ را خود کرده با مایونز خوب هم بزنیم وبعداز آن داخل ریخته بپچانیم                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آش قروت  

موادلازم ...آش یک بسته ...قروت 2 پیاز

مانه ...نخود یک پمانه ...عدس 1پیمانه لوبیا سرخ 1پیمانه گوشته کوفته نیم کیلو ..سبزی آش 1بسته نعناع داغ چهار قاشق کرابی چهار قاشق ..سیر 4حبه پیاز ..2دانه ..

 

طرزتهیه اول کم روغن در دیک ریتخته و را گلابی میکنیم و رب رااضافه میکنیم و آب را اضافه میکنیم و نخود لوبیا سرخ وعدس اضافه میکنیم به مدت 20 دقیقه جوش می خورد تا پخته شود بعداز پخته شدن سبزی آش اضافه میکنیم و بعدن آش اضافه میکنیم به مد ب5  خوش   خورد و بغد ازآن  آماده می شود کوفه هارا بشکل گولولها کوچک درست کرده در آش اضافه میکنیم روی آش را با قروت ونعناع داغ تزئین می کنیم           

رول سبزی جات

موادلازم آردسفید 3پیمانه تخم مرغ 2دانه شیر یک پیمانه روغن 4قاشق کلم برگ سفید و کلم رنگ از هرکدام نیم دانه گورجه فرنگی 3دانه باد رنگ شور 3دانه سس مایونز 1پمانه تخم مرغ 4دانه آب پز شده سرک 6قاشق طرزتهیه اول شیر در کاس ریخته تخم مرغ را اضافه و آرد رااضافه میکنیم خوب هم می زنیم تا یک مایه اصا فه بدست آید با پمانه داخل  مایه تابه می ریزم از این رو به آن رو می کنیم و بعدازآن تمام سبزی جات خورد کرده تخم مرغ را خود کرده با مایونز خوب هم بزنیم وبعداز آن داخل ریخته بپچانیم                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

موادلازم ...آش یک بسته ...قروت 2 پیاز

مانه ...نخود یک پمانه ...عدس 1پیمانه لوبیا سرخ 1پیمانه گوشته کوفته نیم کیلو ..سبزی آش 1بسته نعناع داغ چهار قاشق کرابی چهار قاشق ..سیر 4حبه پیاز ..2دانه ..

 

طرزتهیه اول کم روغن در دیک ریتخته و را گلابی میکنیم و رب رااضافه میکنیم و آب را اضافه میکنیم و نخود لوبیا سرخ وعدس اضافه میکنیم به مدت 20 دقیقه جوش می خورد تا پخته شود بعداز پخته شدن سبزی آش اضافه میکنیم و بعدن آش اضافه میکنیم به مد ب5  خوش   خورد و بغد ازآن  آماده می شود کوفه هارا بشکل گولولها کوچک درست کرده در آش اضافه میکنیم روی آش را با قروت ونعناع داغ تزئین می کنیم           

رول سبزی جات

موادلازم آردسفید 3پیمانه تخم مرغ 2دانه شیر یک پیمانه روغن 4قاشق کلم برگ سفید و کلم رنگ از هرکدام نیم دانه گورجه فرنگی 3دانه باد رنگ شور 3دانه سس مایونز 1پمانه تخم مرغ 4دانه آب پز شده سرک 6قاشق طرزتهیه اول شیر در کاس ریخته تخم مرغ را اضافه و آرد رااضافه میکنیم خوب هم می زنیم تا یک مایه اصا فه بدست آید با پمانه داخل  مایه تابه می ریزم از این رو به آن رو می کنیم و بعدازآن تمام سبزی جات خورد کرده تخم مرغ را خود کرده با مایونز خوب هم بزنیم وبعداز آن داخل ریخته بپچانیم                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آش قروت  

موادلازم ...آش یک بسته ...قروت 2 پیاز

مانه ...نخود یک پمانه ...عدس 1پیمانه لوبیا سرخ 1پیمانه گوشته کوفته نیم کیلو ..سبزی آش 1بسته نعناع داغ چهار قاشق کرابی چهار قاشق ..سیر 4حبه پیاز ..2دانه ..

 

طرزتهیه اول کم روغن در دیک ریتخته و را گلابی میکنیم و رب رااضافه میکنیم و آب را اضافه میکنیم و نخود لوبیا سرخ وعدس اضافه میکنیم به مدت 20 دقیقه جوش می خورد تا پخته شود بعداز پخته شدن سبزی آش اضافه میکنیم و بعدن آش اضافه میکنیم به مد ب5  خوش   خورد و بغد ازآن  آماده می شود کوفه هارا بشکل گولولها کوچک درست کرده در آش اضافه میکنیم روی آش را با قروت ونعناع داغ تزئین می کنیم           

رول سبزی جات

موادلازم آردسفید 3پیمانه تخم مرغ 2دانه شیر یک پیمانه روغن 4قاشق کلم برگ سفید و کلم رنگ از هرکدام نیم دانه گورجه فرنگی 3دانه باد رنگ شور 3دانه سس مایونز 1پمانه تخم مرغ 4دانه آب پز شده سرک 6قاشق طرزتهیه اول شیر در کاس ریخته تخم مرغ را اضافه و آرد رااضافه میکنیم خوب هم می زنیم تا یک مایه اصا فه بدست آید با پمانه داخل  مایه تابه می ریزم از این رو به آن رو می کنیم و بعدازآن تمام سبزی جات خورد کرده تخم مرغ را خود کرده با مایونز خوب هم بزنیم وبعداز آن داخل ریخته بپچانیم                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

موادلازم ...آش یک بسته ...قروت 2 پیاز

مانه ...نخود یک پمانه ...عدس 1پیمانه لوبیا سرخ 1پیمانه گوشته کوفته نیم کیلو ..سبزی آش 1بسته نعناع داغ چهار قاشق کرابی چهار قاشق ..سیر 4حبه پیاز ..2دانه ..

 

 

 

 

طرزتهیه اول کم روغن در دیک ریتخته و را گلابی میکنیم و رب رااضافه میکنیم و آب را اضافه میکنیم و نخود لوبیا سرخ وعدس اضافه میکنیم به مدت

 

20 دقیقه جوش می خورد تا پخته شود بعداز پخته شدن سبزی آش اضافه میکنیم و بعدن آش اضافه میکنیم به مد ب5  خوش   خورد و بغد ازآن  آماده می شود کوفه هارا بشکل گولولها کوچک درست کرده در آش اضافه میکنیم روی آش را با قروت ونعناع داغ تزئین می کنیم           

رول سبزی جات

 

 

 

موادلازم آردسفید 3پیمانه تخم مرغ 2دانه شیر یک پیمانه روغن 4قاشق کلم برگ سفید و کلم رنگ از هرکدام نیم دانه گورجه فرنگی 3دانه باد رنگ شو

ر 3دانه سس مایونز 1پمانه تخم مرغ 4دانه آب پز شده سرک 6قاشق طرزتهیه اول شیر در کاس ریخته تخم مرغ را اضافه و آرد رااضافه میکنیم خوب هم می زنیم تا یک مایه اصا فه بدست آید با پمانه داخل  مایه تابه می ریزم از این رو به آن رو می کنیم و بعدازآن تمام سبزی جات خورد کرده تخم مرغ را خود کرده با مایونز خوب هم بزنیم وبعداز آن داخل ریخته بپچانیم                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 About the author

160