وبگه اثر قومیش لیک

Posted on at

This post is also available in:

بواوزبیکچه نسخه Influence on the Web آتیده یازیلگن بیروبلاگ دیر.

می آیی نینگ 15 نچی سیده ساعت 17:37 ده یازیلگن

بیله سیز لر می که قنچه لیک ویب گه اثر قیله آله سیز؟ یا قیسی موضوع ده اثر قیله آله سیز؟buzzscore  انکس فیلمی سیزنینگ اثرینگیزنی اولچه دی واینه دی قیسی بولیم ده اولوس سیزنینگ مطلب لرینگیز بیلن قوشیله دی.

اونده حال کیم سیزنینگ قوشیلماق سناقینگیز (شماره نگیز) اجتماعی شبکه لر ده اوز مطلب لرینگیزنی قوشیلماق اولچاوی دیر، سیزنینگ اثر قیله آله دیگن نمره نگیز مردم تمانی دن سیز نینگ اثر قیله آله دیگن مطلب لرینگیز تورغی سیده فکر الماشویی دیر.مثال صورتده :سیزنینگ خبر ینگیز یوق حالت ده ،بیر یولداشینگیز یا یاردم بیروچینگیز سیزنینگ فیلم لینک نگیزنی اوزی نینگ فیس بوک یا تویتر صفحه سیگه اشتراک اوچون قویه دی .بو اشتراک ایتیش یا شریک بولماق اثر قویش نینگ مستعار آتی buzz  دیدکه سیز نینگ اثر قویشنگیز نی کینگسه تیرده دی واثر قویشی نگیز غره سی نی یوکسلتیره دی.

اورتاق الرینگیز ویولداش لرینگرنی،اجتماعی شبکه لر ده اوز مطلب لرنی تأثیر قویش مقصودی ده تشویق ایتینگ شخصی صفحه لرده مطلب لرنی قویش اوکیشی لری گه کیم سیزنینگ ایشلرینگیزنی ایزله ی دیلر، کوپ اونم لی دیر .بیراق اگر کوپ راق توچه نی جلب ایتماقچی بولسنگیز قیله آله سیز ایمیل یوباریش بیلن اوز ایستگیزنی اپدیت ایت سنگیز ،تأئید قیلیش نی ایتسه سنگیز دوستلرینیگیز دن ایسته سنگر ،اگر میل لری بولسه ، اوز صفحه لریده سیز نینگ ایشلرینگیز حقیده معلومات قویسنلر. اگر سیزنینگ مطلب لرینگیز باشقه انسانلر حقیده بولسه ، اولر قیزیقه دیلر وشریک بولیش واثر قویش اوچون اورینه دیلر!

 About the author

HerayFarzan

I am a founding partner of Afghan Citadel Software Company (ACSC). I graduated from Enqalab High School of Herat in 2007 and was admitted to computer science faculty of Herat University in 2008. I graduated from computer science faculty of Herat University in 2011. Currently, I am studying my Masters…

Subscribe 0
160