د یو ځای شوی فکرونو په مرسته زدکړی په افغانستان، مرکزی او جنوبی اسیا کښی

Posted on at

This post is also available in:

پیسی یو پخوانی ارزښت دی، مګر فکر او پوهه یوه بین المللی ارزښت ګڼل کیږی. پوهه د پیسو په شان د وظیفی او کار په بدل کښی لاس ته نه راځی، په ازاد علمی سایټونو کښی لکه ویکیپدیا او داسی نورو کښی وړیا علمی مقالی ستاسو په چوپړ کی دی. د دغه سایتونو ازرښت پخوانی څیړونکی نشی لیدلای، ویکیپدیا د انګلستان معلوماتی سایت دی او همداسی فایرفاکس د لټولو لپاره استعمالیږی، ابونتو د کامپیوتر په هکله نوی معلومات وړاندی کوی، دا ټول د فکرونو پرمختګ ښیی.دلته یو سوال پیدا کیږی چی مونږ څنګه پیدا شوی یو؟ څوک یو او څنګه دی حالت ته را رسیدلی یو.(د یو ځای شوی فکرونو په مرسته زدکړی) دا ده چی میلیونونه فکرونه سره را ټول شی او میلیونونو نورو سره خپله پوهه شریکه کړی. دا علمی لړی د یوه انسان له بل انسان سره پراخه اړیکی دی، چی پرته له کومه لګښته ټنګیږی او ټول سره نښلوی. پوهه، مهارتونه زیږوی او مهارتونه چی سره یو ځای شی د انټرنت له لاری نو ټولو ته آسانه ژوندون ور په برخه کوی. هغه شبکه چی د فکرونو او کامپوټرونو څخه جوړه شوی وی د ژوندانه نوی دروازی خلاصوی. همدا د پرمختګ یوه طریقه ده او د Examer Educational Program) په مرسته لاس ته راځی، دا خپرونه زدکونکو ته ډیری آسانتیاوی په برخه کوی. او د امریکا برمختګونه له افغانستان سره نښلوی.مونږ کولای شو چی د فکر او علمی سایټونو د یو ځای کولو سره خبله پوهه دیره کړو. زه غواړم چی ۳۰۰۰۰۰ راجستر شوی وګړی زما په سایت کښی، له ۳۰۰۰۰۰ زدکونکی چی په افغانستان، مرکزی او جنوبی اسیا کښی دی سره ونښلوم. دوی به د افغانستان او اسیایی ملکونو زدکونکو ته د فلم په جوړولو کښی مرسته وکړی. رویا محبوب او فرشته فروغ زه په دی موضوع پوه کړم چی په افغانستان او اسیایی ملکونو کی فعالیت وکړم کله چی زه په نیویارک کښی اوسیدم او دوی په افغانستان کښی اوسیدل.About the author

farhadhakimi

Farhad Hakim was born in Nimroz-Afghanistan. He is graduated from Tajrobawi High school in Herat. Farhad is studying Computer Science field in Qhalib private Higher Education University in Herat-Afghanistan. He has worked as cultural and consultant employee extensively in Nimeroz, Herat and more recently in Kabul.He has started to work…

Subscribe 0
160