توانمند سازی زنان در اقتصاد افغانستان, حقوق بشر, دولت و رهبری

Posted on at

This post is also available in:

28 سپتامبر ساعت 13:56


با شروع از افغانستان, هر کشور دارای 4 بخش بوده که مرد و زن باید درکنار هم مسئولیت ها را شریک شوند. پیشرفته ترین جوامع و کشورهای آرام از روابط متوازن و همکاری ذکور و اناث مستفید هستند. چهار بخش مذکورازین قرارند:


1. اقتصاد


2. حقوق بشر


3. دولت


4. رهبری


برای رسیدن به یک پیشرفت سالم در افغانستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی (بنگلادیش, بوتان, هند, قرقیزستان, قزاقستان, مالدیو, نیپال, پاکستان, سریلانکا, تاجیکستان, ترکمنستان, و ازبکستان), ضرور است که رشد زنان را در لیست بالا حمایت کنیم. خوب این مستلزم زمان و سرمایه گذاری است. یک چیز درین چهار بخش مشترک است, من آن را ‘ نرم افزار, انکشاف رسانه ی دیجیتال و اجتماعی ‘ مینامم.اقتصاد نوین که براساس نرم افزار, رسانه ی اجتماعی, رسانه ی دیجیتال, تبلیغات آنلاین, ویدیوی آنلاین و غیره... است, زمینه ایست که زنان میتوانند به راحتی امور مالی را بدست آورده و کنترل کنند , البته با مخالفت کمتر و همکاری بیشتر تجارت تحت تسلط مردها. این مشابه به ‘ آریانا هفنگتون’ بوده که چطور رهبری خود را با اخبار و صنعت رسانه (صنعتی دیگر تحت تسلط مردها) تاسیس کرد, و مشابه ‘ تینا برون’ بوده که چطور مسئول ادغام ‘ نیوزویک’ ( اقتصاد کهنه) و ‘ دیلی بیست’ (اقتصاد جدید) شده است.


فیلم انکس  ‘ وومن انکس’ را ایجاد کرد و ‘ پروژه ی انکشافی افغان’ را تاسیس نمود تا به اهداف ذیل نایل آید :  1. متصل ساختن 16000 شاگرد به انترنت از طریق 40 صنف مجهز به انترنت در مکاتب هرات.

  2. راه اندازی برنامه ی ‘ اگزمر و سیستم برسیه ی کوچک’ در مکاتب افغانستان که به شاگردان برتر از طریق سیستم پرداخت مبایل جایزه داده شود.

  3. توسعه این ایده به بقیه ی آسیای مرکزی و جنوبی, بنگلادیش, بوتان, هند, قرقیزستان, قزاقستان, مالدیو, نیپال, پاکستان, سیریلانکا, تاجیکستان, ترکمنستان, و ازبکستان.فیلم انکس تکنولوژی و این تصور را دارد, اما ما میتوانیم از کمک های مالی و لژیستیک انستیتوت های بین المللی و شرکت های خصوصی استفاده کنیم تا پروژه ی خود را به سطح ملی یا بین المللی بیاوریم, تا حدی که از مرز شهر هرات فراتر رود.


ایده ازین قرار است :


نرم افزار برای زنان


سخت افزار برای مردان


مردها کامپیوتر ها را نصب کرده و ورزشگاهای فوتبال را می سازند, و زن ها مدیریت نرم افزار, میزبانی, توزیع و درآمدهای اطلاعات دیجیتال را به عهده میگیرند. میزبانی در کشورهای توسعه یافته که امن و دارای تکنولوژی بالا اند ایجاد میشود. تبلیغ نیروی پایدارنگهداشتن یک پروژه را ازلحاظ اقتصادی به عهده دارد. درآمدها را میتوان در اقتصاد پیشرفته ی  انستیتوت های بین المللی نگهداشت تا امنیت مالی حفظ شود. هرچه نرم افزار بیشتری نصب شود, قدرت بیشتری به زنان داده میشود. اطلاعات بیشتر به معنی فساد کمتر است. به این روش, خدمات بیشتری به تجارت های سنتی میشود, بدون درنظرداشت اینکه کدام جنسیت تجارت را اداره میکند. نتیجه  وضعیتی مطلوب و مفید برای تجارت هر دوجانب مرد و زن است.


قضیه ازین قرار است : لطفا این ویدیو را که درمورد تمرینات و بازیهای ‘ تیم فوتبال استقلال کابل’ است را ببینید. چه کسانی را درین ویدیو می بینید؟


بازیکنان فوتبال مرد


مالکین و مربیان مرد


طرفداران مرد


فیلم برداران مرد


این ویدیو در یک دومین انترنتی تحت تسلط زنان بارگذاری میشود, و نرم افزار تبلیغاتی توسط یک وبلاگ تحت مدیریت زنان و در برنامه ی ویدیوئی پخش میشود, باز هم با استفاده از استراتیژی رسانه ی اجتماعی تحت کنترل زنان. نتیجه یک تبلیغ و سیستم درآمد تحت کنترل زنان است, و یک سیستم پرداخت پول تحت کنترل زنان.


ویدیوی بیشتر و محتویات نوشتاری بیشتر = مدیریت بیشتر زنان = فرصت های بیشتر برای زنان.


طوریکه می بینید, مهره ی اصلی و ابزار مالی این پروژه زن افغانی بوده البته با این ویژه گی که از خانه ی خود در افغانستان یا ازدیگر نقاط جهان می تواند کار کند. مدیریت زنان برابر است با کلید موفقیت.


هیچکس قادر به شکست زنان ازلحاظ مهارت های ارتباطی, رسانه های اجتماعی, و دادوستد اطلاعات نیست. مردان بجای اینکه نگران تبادله ی اطلاعات باشند بیشتر به فکر بروز برتری خود هستند. در تجارت آنلاین, مقدار زیادی از تبادله ی  اطلاعات باعث ایجاد قدرت و درآمد می شود, درصورتیکه تجارت های قدیمی تر دارای ارزش نسبی اند.


به برخی از سوالاتی که پاسخ داده شده اند توجه کنید :


1. چرا‘ سیتایدل ‘ که از نیویورک است را ایجاد کردید؟


(جواب) برای اینکه به کارآفرین های افغان, آسیای مرکزی و جنوبی, همان ابزاری که قابل دسترس زنان تاجر  کشورهائی با اقتصاد خوب اند, تهیه کرده باشد, البته با یک سیستم بانکی امن و شفاف.


دسترسی مطمئن به دارائی شان که شامل ‘ لاگن’ شدن های آنلاین و کارت های اعتباری اند.


فراهم کردن درآمدی مطمئن, ثابت و در محیطی با اقتصاد پیشرفته, و جبران ریسک مالی در کشورهای درحال توسعه.


 2. چرا مرکز تجارت دیجیتالی را ایجاد کردیم؟


که متخصصین و رهبران متفکر را وادار به ابراز عقیده و آماده به حمایت کرده باشیم.


کسب درآمد با محتوای ویدیوئی و اطلاعات آنلاین.


قانع کردن شبکه های تبلیغاتی بزرگ و شرکت های مجهز به تکنولوژی به همکاری در راه اندازی صنوف مجهز به انترنت بدون اینکه مجبور به سفر به افغانستان, بنگلادیش, بوتان, هند, قرقیزستان, قزاقستان, مالدیو, ینپال, پاکستان, سیرلانکا, تاجیکستان, ترکمنستان, و ازبکستان باشند.


نرم افزار تحصیلی اگزمر چیست؟


عبارت است از یک نرم افزار تحصیلی آنلاین رایگان که توسط زنان طراحی و انکشاف داده شده است.


زمینه ای برای شناسائی بهترین شاگردان و اهدای جوایز ازطریق برسیه های کوچک که با سیستم پرداخت مبایل انجام میشود, مثل سرویس ‘  بتر دن کش الاینس’  ( سرویس ‘ بهتر از انباشتن پول نقد’)  ( که توسط’ یو اس اید’ پیشنهاد شد)


زمینه ای برای تدریس رسانه ی اجتماعی به شاگردان افغان و آنلاین ساختن آنها.


فرصتی برای فیلم انکس جهت شناسائی بهترین نویسنده, توسعه دهنده و فیلم ساز که نهایتا در فیلم انکس و دیگر شرکت های بین المللی استخدام خواهند شد.


به نویسنده های افغان همان مزیت های پولی اهدا میشود که  به نویسنده های کشورهای توسعه یافته داده میشود. فیلم انکس به نویسنده ها به اساس ‘ بز اسکور’ آنها پول می دهد. زنان افغان از ‘ بز اسکور’ بالا تری برخوردار خواهند شد چراکه مدت زمان بیشتری را در خانه های خود سپری میکنند. و به همین خاطر آنها فعالیت بیشتری در رسانه ی اجتماعی دارند.


این موضوعات به زنان افغان اجازه میدهد که پیشرفت های نرم افزاری و سرویس های رسانه های دیجیتالی خود را به آنسوی مرزهای افغانستان برده و به کشورهای آسیای مرکزی جنوبی و دیگر مناطق جهان خدمات ارائه کنند, حتی با کشور هند میتوانند رقابت کنند.


کارآفرین ها و زنان ‘تجارت اناث’ مثل خانم رویا محبوب و فرشته فروغ از جمله بهترین اشخاصی اند که با ایشان همکار بوده ام. تیم انکشاف دهنده های نرم افزاری زنان دلیلی برای ‘ یو اس اید’ و دیگر موسسات بین المللی اند تا روی توانمند سازی و انکشاف زنان افغان سرمایه گذاری کنند.


در 5 ماه اخیر, خانم رویا محبوب و تیمش 5 مکتب و بیش از 20000 شاگرد را به انترنت متصل ساختند. تیم وی همچنان در پی ثبت آنلاین شاگردان بوده که از برنامه هائی مثل فیس بوک و تویتر شروع کرده, برایشان آدرس ایمل درست کرده, و همچنان آموزش بارگذاری ویدیو ها و بلاگها روی سایت هائی مثل فیلم انکس ( طوری که می دانید یوتیوب بلاک شده).


خانم رویا محبوب, الهه محبوب و فرشته فروغ تهداب ایده ی ‘ نرم افزار تحصیلی اگزمر’ را گذاشتند. با کمک توسعه دهنده های ایتالیائی, ایشان درحال انکشاف نسل سوم این نرم افزار بوده که به ملیون ها شاگرد و استاد افغانستان و سایر مناطق جهان اجازه میدهد تا دسترسی آسان به ابزار و مواد تحصیلی داشته باشند.


 لطفا مصاحبه خانم رویا محبوب را بیبینید:لطفا مصاحبه خانم فرشته فروغ را بیبینید:لطفا مصاحبه خانم الهه محبوب را بیبینید:‘ آنجلا شاه’ یک گزارشگر فریلانس در دوبی است. وی مقالاتی برای روزنامه ی ‘ نیویورک تایمز ‘ مجله ی’ تایم’, ‘ نیوزویک’ و مجله ی ‘ انستیتوشنال انوستور’ و دیگر ناشران نوشته است. ‘ آنجلا تهیه کننده ی مجله ای با نام  ‘ درافغانستان, رویا محبوب دختران را با کامپیوتر متصل میکند’ است.About the author

mahjabinmohammadi

Mahjabin Mohammadee was born in Iran. she studied her high school in Iran. Her family return back to Afghanistan during the fall of taliban 6 years ago. She is studying English in Herat Bastan Institute. Mahjabin has interest to reading novel books and cooking.

Subscribe 0
160