رسانه اجتماعی حرفه ای برای افغانستان ، سیستم های آموزشی آسیای جنوبی و مرکزی

Posted on at

This post is also available in:

 


نرم افزار آموزشی آزمایشی یک مفکوره عالی است که توسط رویا محبوب و فرشته فروغ طرح ریزی شده است. من متوجه این موضوع اولین بار زمانی شدم که وبسایت افغان سیتادل را باز کردم و مجذوب این نرم افزار شدم که میتواند معلمین و شاگردان را به هم ارتباط دهد. این فوری و بدون کاربرد کاغذ است.  میخواستم تا شاگردان و استادان را به دنیای خود ارتباط دهم، دنیای فیلم انیکس و رسانه های دیجیتال. میخواستم تا آنها را تحت جهان رسانه های اجتماعی یا دقیق تر جهان رسانه های اجتماعی حرفه ای پروژه بندی کنم


 


.


فیلم انیکس یک برنامه پخش فیلم بصورت آنلاین به 300000 کاربر بوده و بیشتر از 40 ملیون بیننده در ماه دارد.  این شگفت انگیزه اما ارقام تجاری آن از این قرار اند:  • 40000 فیلم ساز

  • 3900 نویسنده

  • 35000 فیلم حرفه ای


  


همراه رویا محبوب، فرشته فروغ، الهه محبوب، ایرن گولفیدان و تیم ما در ایتالیا  نسل سوم نرم افزار تحصیلی اکزامر را انکشاف دادیم. یک برنامه تحصیلی اولی را برای مطالعه رسانه های اجتماعی ایجاد نمودیم و راجستر نمودن شاگردان را در افغانستان شروع کردیم. اول آنها ایمیل آدرس ساختند بعد هم اکونت برای فیلم انیکس و اکونتهای رسانه های اجتماعی در فیس بوک، تویتر، گوگل و لینکدین.


این هفته در فیلم انیکس ما یک تصمیم مهم گرفتیم:


الف: به لیست شبکه های اجتماعی خود Tumblr را اضافه نمودیم.


ب: مقدار فیصدی شبکه رسانه اجتماعی در قسمت buzz score را تعغیر دادیم.


امتیاز جدید 15% بها به Linkedln میدهد ، 10% به هر دو Twitter و Tumblr، 5% به هر دو Google +Facebook


تغییرات و پیشرفت های فوق بر اساس نظر رسانه اجتماعی حرفه ای انجام شده است. تصمیم گرفتیم تا شاگردان را در قالب جهان حرفه ای پروژه بندی کنیم. به همین دلیل از قبل یک سلسله امتحانات مقاله ای را روی Linkedln آماده ساختیم. تلاش میکنیم تا شاگردان MBAرا از Sunny New Paltz شامل سازیم تا یک برنامه آموزشی برای شاگردان لیسه ها در افغانستان تاسیس کنیم. شاگردان ممتاز مانند Mike Smith و Edgar Laborde میتوانند تغییرات را ایجاد نمایند.


  


افراد جوان در کشور های رو به رشد سریعتر پیشرفت میکنند. آنها مسولیت هارا در زندگی خیلی زود به عهده میگرند. فرصت های مالی محدود ولی خلاقیت بالا دارند. زمان  یک فاکتور بسیار مهم است. ضروری است تا آنها را در مورد ارزش رسانه اجتماعی حرفه ای آموزش دهیم  تا از روز اول یک شبکه ای از آموزش دهندگان و ارتباطات کاری ارزشمند را مستحکم سازیم. به همین دلیل است که Linkedln سه برابر نسبت به شبکه ی فیسبوک بیشتر ارزش پیدا میکند.  احساس بدی نسبت به Zuckerberg ندارم ولی بایدشاگردان در پایان روز یک وظیفه ای انجام دهند و باید مطمئن شویم که آنها زمان زیادی را برای صحبت کردن و چت کردن و ساعت تیری سپری نکنند. شما میتوانید نظرات من را در این مورد در Zuckerberg IPO  چک کنید.


بیایید بهترین را به آنها دهیم. آیا موافقید؟ 


شامل ساختن شاگردان و افراد حرفه ای از کشور های رو به انکشاف برای موفقیت پروژه ما ضروری است، تا هر دو طرف بتوانند از آن نفع ببرند. شاگردان MBA  و کاردانان رسانه های اجتماعی میتوانند به شاگردان در لیسه های آسیای مرکزی و جنوبی آموزش دهند و در انکشاف پلان و نظرات تجارتی در خارج از مرز های ایالات متحده و اروپا سهم بگیرند و شناخت و رهبری بین المللی را بدست آورند. شاگردان امریکایی و MBA  اروپایی به شاگردان افغان و آسیای مرکزی و جنوبی نیاز دارن  تا ساحه دید شان را وسعت بخشیده و به دنیای پیشرفته تر و رقابتی ترگام بگذارند. در آسیای مرکزی و جنوبی فوروشگاهای استارباکس یا اپل وجود ندارد. درینجا فضا برای رشد انقدر زیاد است که ما آن را در اروپا و امریکا تصور کرده نمیتوانیم. سرمایه گذاری قابل دسترس است و تنوع فرهنگی پروژه هایی را تسهیل می بخشند که هر گز در کشور های پیشرفته شاهد نخواهیم بود. سن متوسط در افغانستان 18 است در حالیکه در امریکا 36 و در اروپا 37 است. این طرز ارتباط برقرار کردن فیلم انیکس با بیش از 30000 هزار شاگرد است که با برنامه سیستم آموزشی افغان همکاری داشته و امتیاز تیم فوتبال استقلال در کابل را خریده است.


  


دستاورد های فوق غیر قابل تصور در کشورهایی همچون ایالات متحده و اروپایی است آن هم  برای یک شرکت خصوصی با ابعاد فیلم انیکس. اینها دستاوردهایی هستند که ما فکر میکنیم به پاس حرفه ای بودن  و فداکاری های افرادی همپون رویا محبوب، فرشته فروغ و الهه محبوب میباشد. برنامه تقویت زنان از آسیای مرکزی و جنوبی رمز موقفیت برای فیلم انیکس، شرکای فیلم انیکس و سایتادل نیویورک  میباشد.


امروز من چند پیام را با یکی از دوستان در فلورانس بنام Paolo Frosini رد و بدل کردم و در مورد فعالیت های شرکتش  Resolvo SRL  صحبت کردیم. هدف من اینست تا انستیتیوت های مسلکی و آموزشی ایتالیایی را شامل برنامه ساخته و آن را به سایر قسمت های اروپا گسترش دهم. میخواهم شاگردانی را در اروپا استخدام کرده تا به بقیه شاگردان از آسیای جنوبی و مرکزی اموزش دهند و ایده ها و پروژهایی را در کشور های پیشرفته که منشا آن آسیای مرکزی و جنوبی باشد را به اجرا رسانند.


درینجا  اصول بسیار مهم برنامه ما ذکر شده است:


حکومت داری همراه به همراه برای افغانستان، اقفصاد آسیای مرکزی و جنوبی و سیستم تحصیلی


آموزش سرمایه گذاری انبوه برای افغانستان، آسیای مرکزی و جنوبی.About the author

mahjabinmohammadi

Mahjabin Mohammadee was born in Iran. she studied her high school in Iran. Her family return back to Afghanistan during the fall of taliban 6 years ago. She is studying English in Herat Bastan Institute. Mahjabin has interest to reading novel books and cooking.

Subscribe 0
160