آمار شبکه های اجتماعی و رهبران متفکر آینده

Posted on at

This post is also available in:

ارسال شده در 25 سپتامبر09:54


بیننده های فیلم انکس به بیش از 40 میلیون نفر در ماه می رسند. درین قسمت چارتی ازمخاطبین جوان فیلم انکس را از لحاظ جمعیت و آمار شبکه های اجتماعی در اختیار شما قرار داده ایم . مخاطب فیلم انکس به مدلهای نقش و آموزش نیاز دارد . این نبرد شخصی من در مقابل برنامه های مستند و واقعی تلویزیونی با کیفیتی کم است . مانند برنامه ی16’  ساله و باردار’ (16 and Pregnant) و یا برنامه ی ‘جرسی شو’ (Jersey Shore). 


دیروز، من گفتگوئی با ‘الیورابرتی’، سردبیر ارشد طراحی سابق در مجله ‘جغرافیای ملی’ داشتم . من الیور را در آستن, تکزاس در گردهمائی (SXSW) ملاقات کردم و ما ساعت ها  درباره رسانه های اجتماعی و پتانسیل آن برای ارتباط دادن جوانها با تحصیلات صحبت کردیم.  اولیور ریشه در فلورانس دارد. وی از اقوام ‘ فاریناتا دگلی ابرتی’ است, رهبر حزب ‘ گیبلین’ ( مخالف پاپ anti-Papa), همچنان نام وی در کتاب ‘جهنم’ نوشته ی ‘ دانته الگیری’ ذکر شده وهمچنان توسط ‘ بوکاچیو’ در مقدمه ی اثر دانته , که من هم خیلی آن را دوست داشتم.


  


من برنامه ی’ تد تاک اولیور در NASA ‘  را دوست دارم, یعنی انرژی و پیام او را. اما اهمیت چندانی به  مخاطبان برنامه ی ‘تد’ که گروهی  از مهمانان سطح بالا, نخبه و احتمالا بیش از حد تحصیل کرده هستند نمیدهم. آخرین دیدار من با مردم (TED) 5 سال پیش در تریبکا بود من ایده ی آنها  را دوست داشتم ، اما زمانی که گفتم آهنگی  مثل ( آمریکای سفید)  توسط ‘امینم’ تاثیر زیادی روی مستمعین من دارد، ترس را در چشمان آنها دیدم . حدس می زنم گروه من خطرناک و غیر قابل پیش بینی اند. پنج سال بعد ، امینم 73 میلیون نفر طرف دار در فیس بوک و توییتر داشت .(TED Talk) دارای 2.3 میلیون طرفدار در فیس بوک و1.2  میلیون در توییتردارد، در مجموع حدود 3.5 میلیون نفرطرف دار دارد.


سوال من از الیور ساده بود : " الیور، چه کاری می توانی انجام دهی تا  TED Talk  را جالب و جذاب به مخاطبان جوان و بی پروای من نشان دهی؟ میدانم که الیور از عهده ی این کاربرمی آید . خلاقیت او بسیار خاص است و آن را برای 40  میلیون بیننده جوان خود نیاز دارم, حتی اگر تا اندازه ای نسبت به مخاطبین بزرگ سال و زیاد تحصیل کرده ی TED کوتاهی کند, طوری که درین چارت نشان داده شده است:


   


درست است که مخاطبین برنامه ی TED پخته, پرجلوه و با نفوذ هستند اما 30 الی 50 سال قبل از مخاطبین فیلم انکس باید دار فانی را وداع کنند. سطح تحصیلی شان خیلی بالا واز لحاظ فرهنگی چنان متمایز هستند که میتوان گفت برای آموزش ایشان کار بیشتری نمیشود کرد. از قضا , اکثریت مخاطبان  TED کدام طفلی در خانه های خود ندارند بنابر این قدرت انتقال تجربه های خود را به نسل جوان ندارند


 طرح اصلی من آوردن ملیون ها مرد و زن جوان برای دیدن, ارتباط و تفکر بر روی برنامه های ‘جغرافیای ملی’ و مقالات روزنامه  (TIME) است وهم انیکه وقت خود را که صرف تماشای برنامه های غیر تحصیلی مثل ’ سواحل جرسی’ , ‘ 16 ساله و باردار’ میکنند را حفظ کنند.


من همچنین خیلی اهل عمل هستم و میفهمم که قوانین تعهد غربی که قبلا عرف بوده  میتواند تلاش مرا مشکل سازکند . زمان بسیار زیادی را در بر میگیرد که برنامه هائی چون National Geographic , TED و دیگربرنامه های  رهبران متفکر را قانع سازم که نفوذ به ملیون ها جوان ارزش وقت گذاری را دارد.به همین خاطر است که خیلی بر روی ساختن مکاتب در افغانستان به همراه کلاس های انترنت و حمایت تحصیلات افغانستا ن به همراه نرم افزار تحصیلی (Examer) تمرکز کرده ام . جائیکه تا حالا قوانین به صورت کامل حکم فرما نشده است و TED , National Geographic   و  TIME Magazine میتوانند یک تغییر مثبت بوجود آورند.


تمام چیزی که گفته میتوانم این است که : ما به "الیور" اطمینان داریم .


به خاطر مسدود شدن این سایت در افغانستان عذر خواهی میکنم , اما بدبختانه , TED  تصمیم گرفته است که فقط در سایت You Tube منتشر کند .About the author

mahjabinmohammadi

Mahjabin Mohammadee was born in Iran. she studied her high school in Iran. Her family return back to Afghanistan during the fall of taliban 6 years ago. She is studying English in Herat Bastan Institute. Mahjabin has interest to reading novel books and cooking.

Subscribe 0
160