راهبردهای بازاریابی هدفمند برای نظام های آموزشی و اقتصادی افغانستان,آسیای مرکزی و جنوبی

Posted on at


 

همایش هماهنگی اتاق تجارت افغان امریکا که توسط وزارت خارجه و سازمان کمک رسانی ایالات متحده امریکا سازماندهی شده بود این هفته در واشنگتن دی سی برگزار شد و بر دیدگاه من در مورد اهمیت بازاریابی هدفمند تاکید کرد.کلیدی ترین دیدگاه توسط کاتلین مک گوانKathleen McGowan) )  از سازمان کمک رسانی ایالات متحده امریکا ارائه شد.دیدگاه او در مورد فن آوری و پرداخت از طریق گوشی همراه در افغانستان اهداف ما و نحوه پرداخت کمک هزینه های کوچک آموزشی برای دانش آموزان را شکل داد.خواست او برای حضور دوباره ما در همایش سال آینده برای صحبت در مورد یک ملیون از مردم افغانستان که از گوشی همراه برای پرداخت استفاده میکنند,من و رویا را برای رسیدن به این هدف با انگیزه ساخت.در این همایش رویا محبوب و من که یکی از محدود سرمایه گذاران مشترک افغانی-امریکایی بودیم سرمایه گذاری و برنامه های مشترک مانرا معروفی کردیم. تلاش های ما وبرنامه بازاریابی هدفمند نقش بزرگی در مدیریت سازمان نرم افزار افغان سیتی دال (the Afghan Citadel Software Company) و فیلم انکس داشت, که در یک روش سنجیده سبب ایجاد برنامه انکشافی افغان(Afghan Development Project), نرم افزار آموزشی اگزمر(Examer Educational Software) و سازمان سی تی دال نیویورک(Citadel of New York.) گردید.

من بیشتر از چهل مدیر ارشد اجرایی,رییس,نماینده های سازمانهای غیر دولتی,سیاست مدارها و کارمندان دولت را ملاقات کردم. ما وقت زیادی را صرف شنیدن برنامه های شان و تبادل دیدگاه کردیم که بخاطر حجم زیاد معلومات و تعداد زیاد افرادی که ما ملاقات کردیم بسیار زمان بر و فراموش شدنی بود.بخاطر کار میشل سوینی(Michael Sweeney) و برنامه بازاریابی هدفمند, برنامه های من منظم و به ترتیب بودند.برای من بیان دیدگاه کلی ما توسط مقالات و بلاگهای که در چند ماه محدود گذشته نوشتم آسان بود. حاکمیت من بر کلید واژه های مانند ساخت و ساز مکاتب در افغانستان و اقتصاد افغانستان تایید قوی بر مدیریت افکار ما بود. افزودن ویدیو و مطالعات جمعیت شناختی (Demographic studies)یک نکته قوت  دیگر را نیز افزود.حضور در یک همایش با دید روشن از موضوع ها و اهداف, مقصد کلی شما را بیان و پیام شما را واضع می سازد.

حضور فیلم انکس در افغانستان و آسیای مرکزی و جنوبی برای ایجاد تجارت و نظام آموزشی پایدار است.نتایج را که بدانها,بویژه بعد از ملاقات با میشل زیمبا(Michael Zimba)  از سازمان کونترپارت انترنشنل ( Counterpart International) دست یافتم قرار ذیل اند:

فیلم انکس با 300 هزار کاربر ثبت شده ,دو ملیون   و 500 هزار صفحه حرفه ای پژوهشی را تولید کرده است که 50 ملیون بازدید در ماه را سبب شده است و یک تجارت پرسود را استوار نگهداشته است.3.7 ملیون بازدید کننده که بر برنامه انکشافی افغان و صفحه ویب تی وی(Web TV)  تمرکز کرده اند, حمایت کافی برای ساخت یک صنف و وصل 4000 دانش آموز در ماه و آموزش شان توسط برنامه آموزشی اگزمرExamer Education Software)) در موضوعاتی مانند رسانه اجتماعی حرفه ای, مدیریت همسان, تولید و پخش بلاگ, راهبردها و اجرای SEO فراهم آورده است.

بیایید به تعداد زیادتری بپردازیم: فیلم انکس 1.4 ملیون دالر به فیلم سازان مستقل پرداخته است.اگر ما این پول را بر 20000 دالری که برای تجهیز هر صنف هزینه میکنیم تقسیم کنیم,70 صنف تمویل مالی میگردد که در مجموع 280000 دانش آموز را با ما وصل خواهد کرد.این تعداد تقریبا معادل تعداد کاربران است که تاحالا به عضویت فیلم انکس درآمده اند.حالا تصور کنید که اگر دانش آموزان هفته یک آزمون یا بلاگ ایجاد کنند.14.5 ملیون صفحه اضافیSEO  ایجاد خواهد شد  که تاثیرگذاری وسیع بر سیستم قبلی خواهد داشت.بیایید تاثیر رسانه اجتماعی, بر افغانستان که دارای 8 ملیون دانش آموز است را به بینیم.اگر هر دانش آموز 200 دوست و ارتباط با رسانه اجتماعی پیدا کند,این بیان کننده 1.6 ملیارد ارتباط است.قدرت 1.6 ملیارد انسان و ارتباطاتش در یک جامعه و نظام اقتصادی و آموزشی اش را بسنجید؟

منبع این پول از کجاست؟ فیلم انکس با استفاده از تبلیغات آنلاین توسط 33 سازمان تبلیغاتی برجسته تمویل میگردد.تبلیغات, صنعت 700ملیارد دالری است که 30 ملیارد آن بشکل صنعت آنلاین است.این میزان هر ساله با کاهش یا ثابت ماندن تبلیغات چاپی و تلویزیونی در حال افزایش است.

بازاریابی هدفمند بطور ساده میتواند راهبرد یک شرکت,اهداف منطقه ای آن,اهداف معمول آن و خواستش را به دیگر شرکت ها واضع سازد.این برنامه میتواند ملیون ها دانش آموز را آموزش بدهد و آنها را وارد جهان رسانه اجتماعی کند.در مقابل کارشان در مکتب پاداش بدهد و از آینده پرسود شان آنها را مطمئن کند.

اهداف من این هفته در واشنگتن عبارت بودند از:

الف: کاویدن افکار رهبران که علاقه مند به سرمایه گذاری در نظام آموزشی افغانستان,آسیای مرکزی و جنوبی بودند.          تشخیص بهترین دانش آموزان و استخدام شان به حیث کارشناس رسانه اجتماعی و نویسنده برای شرکت های شان و یکپارچه سازی مدیریت فکری شان.

ب: پیدا کردن سرمایه گذاران دیگری برای شرکت نرم افزار افغان سیتیدال برای ساخت صنف های زیادتر و آموزش دانش آموزان زیادتری,طوریکه این دانش آموزان مهارت های کارشناسی و نویسندگی رسانه اجتماعی خود را افزایش دهند.

تجهیز هر صنف 20000 هزار دالر هزینه دارد, سود اتصال 4000 دانش  آموزش به انترنت هم برای دانش آموزان و هم برای سرمایه گذاران غیر قابل باور است.با فقط 5 دالر سرمایه گذاری در هر دانش آموز,ما عوامل بالقوه به ارزش صدها هزار دالر موضوع در ماه با بلاگ,فیلم,طرح و کلات و بز buzz and Klout) ) رسانه اجتماعی را می آفرینیم .هر صنف دارای یک بسته غیر قابل باور ویدیو,مصاحبه,موضوعاتیکه توسط مجموعه ما در افغانستان و نیویورک ساخته شده است و یک نمایش برای چهار ملیون بازدید کننده ماهانه  در امریکا,کانادا و اروپا می باشد.

ث. فهم کلید واژه ها و مناطق جغرافیایی که برنامه های ما در آنها انکشاف خواهند کرد و از مرزهای افغانستان فراتر خواهند رفت. معلومات را در مورد چاپ سه بعدی(3D Printing),تاجیکستان,بنگله دیش,توانمند سازی زنان و برنامه ریزی زنان جمع آوری کردم.موضوعاتیکه را که در سه روز اخیر با        مایک سوینی(Mike Sweeney) و فرشته فروغ جمع آوری کردم به اشتراک خواهم گذاشت.ما مجموعه از مصاحبه ها با استفاده از ایمل و بشکل شخصی را سازماندهی خواهیم کرد. دغدغه های اصلی هر فردی را که ملاقات میکنیم و اینکه درچی زمینه ای میتوان اتفاق نظر و اتفاق منافع پیدا کرد واضع می سازیم.موفقیت با برنامه درازمدت و یک دیدگاه غالب, دست یافتنی میگردد که باید مستند,انکشاف یافته و تعین شده باشد.



About the author

160