موثریت تکنالوژی بالای خانم ها درافغانستان

Posted on at


 


بحث تکنالوژی برای خانم های افغان از ده سال بدین سو ابتکاراتی داشته که نهاد های مختلفی


برای کمک در این عرصه مفید تمام شده  از جمله سرمایه گذاری  شرکت های مخابراتی و شبکه اجتماعی  انترنتی  که  زمینه کار  برای تمام مردم افغانستان


موثریت داشته  از این جمله  قشر محروم  جامعه افغان خانم های  که طی سال های زیادی در پشت در های بسته از حق و حقوق خود بازماندن . که بیشترنیمی از پیکره جامعه را تشکیل میدهند . و امروز  دوباره به فعالیت خویش آغاز کردن و به شدت در رشد هستند  از جمله فعال شدن مکاتب دختران کورس های سواددآموزی  برای ان عده از خانم های که بی سواد هستن  .


فعال شدن مکاتب دخترانه یکی از موفقیت های لازمی بوده که برای مستحکم ساختن و پیشرفت یک جامعه ضروری میباشد  این مکاتب در نهایت به بعضی از اسپانسران نیاز دارد که خوش بختانه برای آماده ساختن این مکاتب اشخاصی زیادی کار کردن که از جمله این همه خانم رویا محبوب است که درعرصه پیشرفت تکنالوژی  پیش قدمی نموده  که تا بتواند برای دختران مکاتب در سراسر کشور خدمتی را انجام بدهد. نسبتی شوق و علاقه که دخترها به درس و تعلیم دارند


همیشه با تمامی این همه کمک ها هنوز هم تشنه درس و تعلیم هستن این شوق و علاقه تا مدت های زیادی ادامه خواهد داشت که با استفاده از این صنف های .انترنتی دختران  میتوانند توانایای خویش را انکشاف بدهند .


 
About the author

nahidbikaraan

Nahid Bikaraan is an adolescent Afghan girl who recently has found a new working place in Kabul. She is a typical afghan girl who is graduated from high school and was seeking to show her talent. She hates to stay home as most of afghan girls have to do, and…

Subscribe 0
160