کیفیت برتر از کمیت, سیستم درآمد و امتیاز دهی تازه فلم انکس با اشتراک گذاری

Posted on at


کیفیت کلید موفقیت و زندگی خوب است. دقیقا به همان اندازه به کیفیت عالی غذای که میخورید و هوای که تنفس میکنید ضرورت دارید به همان اندازه باید کیفیت عالی را در بینندگان و مراجعین به تارنمای و یا برنامه مبتکرانه اجتماعی خود انتظار داشته باشید. صنعت تبلیغات آنلاین در ظرف چند ماه گذشته شاهد ابزار های تازه ای بوده است تا چگونگی کاربران و معلومات مشخص جمعیتی را به اساس خواست تبلیغ کنندگان  ارزیابی کند. بنابراین ما هم در فلم انکس تصمیم گرفتم که دیدگاه کیفیت بازدیدکننده و محتوا را در مرحله بعدی به اساس فلسفه درآمدزایی به اساس اشتراکگذاری از کیفیت به کمیت تغیردهیم.

 

 

فلم انکس “Film Annex”  یک پایگاه آنلاین فلم است که درآمد خود را با فلم سازها, بلاگ نویسها و بازدیدکنندگاه شریک میسازد. این از شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک که به هیچ کسی درآمد نمی پردازند بسیار متفاوت است. برای معلومات بیشتر به بخش ایرن پکس” Eran’s picks”  سری بزنید.

 

 

سیستم تازه امتیازدهی هفته آینده به اجرا درخواهد آمد. در روش تازه درآمد برای کاربران ثبت شده فلم انکس به عوض تعداد اشخاصیکه موضوع شانرا میخانند و تماشا میکنند, به اساس امتیاز” Buzz Score”  و در نتیجه تاثیرگذاری در رسانه اجتماعی توزیع خواهد شد. بصورت کلی, به کاربران تاثیرگذارتر درآمد بهتری پرداخت خواهد شد.  امتیاز” Buzz Score”  یک ترکیب پیچیده ایست که شامل اجزای زیر میباشد.

امتیاز فلم سازی: تعداد فلم های ساخته شده توسط کاربر

امتیاز بلاگ نویسی: تعداد بلاگ های نوشته شده توسط کاربر

امتیاز اشتراک گذاری: تعداد موضوع های اشتراک گذاری شده در رسانه اجتماعی توسط کاربر.

امتیاز تاثیرگذاری: چی اندازه موضوع های شما توسط دیگر کاربران در رسانه های اجتماعی اشترک گذاری شده است.

هرکاربر میتواند فعالیت صفحه خود را در فلم انکس ارزیابی کند. امتیاز بیشتر سهم بیشتری از درآمد را برای کاربر دربر دارد.

 

 

این روش تازه نقش یک مشوق را برای فلمسازها, هواه خواهان, باردیدکنندگان, و دانش آموزان برای فعالیت هرچه بیشتر در رسانه اجتماعی و افزایش امتیازشان بازی خواهد کرد. این از روش تبلیغات مستقیم که تنها توجه شان به افزایش بازدیدکننده و ایجاد درآمد تبلیغاتی بدون توجه به کیفیت بازدیدکنندگان و فراهمگران موضوع است, متفاوت میباشد.

این برنامه با برنامه انساندوستان و مبتکرانه زنان انکس” Woman’s Annex”  و نرم افزار آموزشی و حرفه ای اگزمر” the Examer Vocational and Educational Software “   همنوا خواهد بود. برای معلومات بشتر شما را به خواندن این مقاله خود  "Vocational Education for Social Media, Sustainable Business and Education"  دعوت میکنم.

 About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160