اگر فلم انکس موزه ای برای فلم سازان مستقل باشد…

Posted on at

This post is also available in:

از میچ مایرز”Mitch Myers” حالا میفهمی چگونه چشمهایت در تاریکی بنظر میرسند.

 اگر فلم انکس”Film Annex” موزه و یا نگارستان میبود, تمام هنرمندان با نمایش اثر های شان درآمد کسب میکردند. آنها مجبور نمی بودند که برای جلب توجه و یا فروش بلط هایشان کدام چیز تجارتی بسازند. آنها اثر خود را میساختند و میرفتند دنبال برنامه بعدی خود زیرا میدانستند که در بین پنجاه ملیون بیننده کسی خواهد بود که یک چیز ویژه شاید کمی و یا بسیار غیر معمول را ببیند. شما میتوانید که نقاشی های زیادی را در نگارستان و یا موزه نگهداری کنید, اما فلم انکس میتواند اثر تمام دوره زندگی شما را در خود جاه دهد.

همه یک فلم داستانی خوب  هنر مندان و داستان خوب را دوست دارند. میتوان چنین چیزی را در جاهای متفاوتی مانند تلویزیون, تیاتر و البته انترنت تماشا کرد. فلم های و ویدیوهای تجربی همیشه دارای بیننده زیادی نیستند و اغلبا کارشناسان آنها را میبینند. و دلیلش را هرگز نفهمیده ام. چی چیز روشنفکرانه ای در فلم های تجربی وجود دارد؟ بعضی وقت ها آدم گیچ میشود... مردم صدها ملیون دالر را برای ساختن یک فلم به شیوه رایج خرج میکنند, اما یک فلم بی هزینه تجربی را نمی بینند. بخاطریکه این بر اساس تلاش سخت ساخته شده است و یا در یک نگارستان کمتر مشهور نمایش داده میشود. مردم به سبک رایج بیشتر اهمیت میدهند تا سبک تجربی و با خود فکر میکنند که چرا از روش معمولی که میروم منحرف شوم؟

Now Playing: Leg Bound by Sam Spreckley

هنرمندان زیادی وجود دارند که به پول در مقابل کار شان اهمیت نمی دهند. آنها خوشبخت اند بخاطریکه آنها قبلا پاداش خود را گرفتن. اما آنهاییکه میخواهند به روش معمول خود ادامه دهند, آنها وابسته به یک شخص پولدار و یا صاحب یک نگارستان برای فروش اثر های خود کار و فعالیت خواهند کرد.  و چنین حالتی در یک کار هنری هرگز اتفاق نخواهد افتاد. در اینجا فلم انکس با سیستم درآمدی ویژه خود بر اساس امتیازدهی وارد عرصه میشود. اگر کنجکاوید میتوانید در مورد سیستم امتیاز دهی “Buzz Score” بیشتر معلومات بدست آورید. اما چیزیکه من میخواهم در اینجا بگویم اینست که فلم سازان مستقل میتوانند با ارائه کارهای هنری و تجربی خود در فلم انکس درآمد کسب کنند و آنرا در رسانه اجتماعی انکشاف دهند.

چند هفته پیش از آمی هل”Amy Hill” یکی از فلمسازهای دیرینه ما پیامکی دریافت کردم که در ان میگوید" صادقانه, از صمیم قلب میگویم........ فلم انکس زندگی مرا تغیر داد. شما شرایط را مساعد کردید که کارهای انجام دهم که همیشه میخواستم, اما نمیتوانستم. فقط میخواستم از شما قدردانی کنم. بسیار زیاد سپاس".آمی با وجودیکه یک نقاش است اما یک فلم ساز تجربی نیست. شرایط یکسان برای تمام فلمساز ها برای تولید اثرهای خوب و انکشاف اثرهای شان در رسانه اجتماعی وجود دارد. در اینجاه تعداد از فلم سازهای هنری و تجربی دلخواه من در فلم انکس وجود دارد. بررسی اش کنید.

سم اسپرکلی”Sam Spreckley”

جیک فرید”Jake Fried”

مچ مایرز”Mitch Myers”

دانیال هاپکنز”Daniel Hopkins”

چارلس پیپر”Charles Pieper”

 تا هفته بعد 

ایرنAbout the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160