د اگزامر فیلم پروژه – "" د آمی هل اثر "" کایل فلمنامه

Posted on at

This post is also available in:

سلام زما فلم جوړونکو ملکرو


کایل فلم نامه "KYLE" د آمی هل اثر "AMY HILL" – اگزامر فلم برنامه


د فلم په لاندی کی لنډ فلم په نامه د کایل "" شته چی ما د هغو په واسطه په 2001 کال کی خپلی دیدگاه گانی په تصویر وکښولی.


.................................


خلاصه:


یوه ورځ استی سی "" د غرمی نه وروسته د کور په لور د قدم ویلو په حال کی وو چی کایل ځوک چی د مدرسی نه بیرون شوی دی او په ذهن کی پورته فکرونه لری هغه تعقیب کوی او د هغو نه ډیر سوالو نه کوی. استی سی په لومړی وار کی مردد دی او هغومره علاقهمندی نه دی ولی وروسته د کایل د رویاو او غیر معمولی ژوند شیفته کیږی


کامله داستان:


استی سی ځوانه انجلی ده چی د قدم ویلو په حالت کی د کور په لور ده. هغه په لاس کی تبلیغاتی جزوه د یو آواز ویلو رقابت لپاره د 16-19 کالنو لپاره لری. د قدم ویلو په حالت کی د کایل د ځنک نه هغه زده کونکی چی د مدرسه نه بیرون شوی او فکر کوی کولی شی پرته له مدرسی نه او پرته د اشتراک نه مناسبی زده کړی ونیسی, تیریږی.


هغه خپل ټول کوښښ کوی چی د استی سی سره ارتباط ونیسی او خبری پیل کړ. استی سی د دغو نه چی نشی کولی د کایل نظر ته بدلون ورکړی عصبانی دی, او د شگفت انگیزه غوندی د کایل شفته کیږی او علاقهمند د پوهیدلو نه د ډیر شیانو نه د کایل په اړه کیږی او هغو نه په دغه اړه چی ولی تنها یی پوښتنی مطرح کوی.


دوی د یوی ښکلی دریاچی په لور قدم یی ویلو او کایل د طبیعت په اړه په غیر معمول توکه یی خبریی اوریدلی. استی سی د مور په اړه یی او هغو د کارو نه یی او د پلار په اړه یی او هغو نامشروع ارتباط نه د محله دامپزش سره وایی. دواړه په هغه حالت کی چی په شنو پراته وو او آسمان ته سترکی اچولی وی د خوښی احساس یی کوو او لذت یی وړو.


کایل د خپل هیلو نه د خلبانی په اړه, د یو کور درلودل, میخانی او یوی ښکلی انجلی ملکری په اړه یی ویل. د استی سی نه پوشتنه کوی چی دا سه هیله لری. په ځواب کی وایی هیځ, کایل د همدردی احساس په توکه او اشتراک غواړی چی استی سی ته یی وشه یی چی یو لږ اندازه مینه کولی شی ژوند ته بدلون ورکړی.


هغه استی سی د میل خلاف یی اوبو ته اچوی. هغه ډیر عصبانی کیږی اما کله چی کایل هم خپل ځان اوبو ته اچوی عصبانیت یی کینی او خندا ته پیل کوی. دوی چیغی وئی, لوبی کوی, د اوبو جنک کوی او ژوند خوشحالی احساس کوی.


دوی یوی دورائی ته رسیږی چی باید د یو بل نه بیل شی. دوی یو بل په غیږ کی نیسی او هر یو خپله لاره ته زی. کایل د لاری په مابین کی یادی راځی چی ځه شی یی د یاده وتلی چی استی سی ته یی ورکړی, رتاویږی او هماغه جزوه استی سی ته یی ورکوی. دا هماغه جزوه ده چی استی سی مخته لری اچولی وه. استی سی په خپل ځان کی یو کوچنی بدلون وینی او بله ورځ د کایل نه غوړی چی هغه تر کوره همرائی کا.


کتنه او احساس:


زما د آخری فلم د همرائی کولوسره, مینه لرم د بریتانیایی اجتماعی واقعیت گرایی دنباله کړم. او علاقه مند د کاری لاره د  شین میدوس”Shane Meadows”,  لین رامسی”Lynne Ramsey”, اندریا آرنولد”Andrea Arnold او یو شکل کارگردانی یمه.


زه مین د کنش کامره آزادی او استفاده کول د شته ابزارونه  د یو واقعی او طبیعی فلم جوړولو لپاره یم تا چی کتونکی وکولی شی د هغو سره ارتباط ونیسی. په نوی فیلم کی می د دا لپاره چی نورو فلمو نه بدلون ولری غواړم د یوی خوشی احساس د جالبو صحنو سره او د هیلی سره جوړ کړم.


 


شخصیتونه:


استی سی:


ځرنکه چی په تیرو فیلمو کی دروشودل, ډیره علاقه او مینه د لوبغاړو پرمختک لپاره لرم. دا دقیقا زما نشانه د شخصی لاره په ژوند کی می ده.  استی سی خپله علاقه, انگیزه او شخصی باورونه د کار کولو لپاره د زما په فلم کی او د یو بل شکل شخصیت په توکه بدلیدل یو خوا ته کښښدی. د استی سی د فلم په خلاصیدو سره دا ویژه گانی په خپل ځان کی احساس و. استی سی د مدرسه منظمه انجنی ده چی هیځکله خپله کارخانکی نه د کړیی, ډیر ملکری نه لری او یو هلک او یا انجنی چی ستونزه تر نی وشی مجازات کوی یی. د دغه ټولو سره هغه د ناامنی او غم احساس کوی. د هغو لاره په ژوند کی مخته تعینه شوی ده او دا د خپلی کورنی لاره تعقیبوی, تر وقته چی دا نوی کورنی پیل کوی …….…


دا حالت ټول د هغو د راتلونکی علاقه او تصمیم د تاثیر لاندی اچوی او دا ټول فرصتونه کولی شی بدلون ورکړی نادیده یی کوری.


کایل:


کایل د علاقه او هیلی نښه ده او دا خالی توب د استی سی ژوند ډکوی. ځرنکه چی مو مخته وویل زما لپاره عجیبه ده چی ځرنکه نور انسانان خپل د ژوند نقش د نورو شخصیتو په ویژه گی کی لوبی کوی. د کایل په اړه هغه هغه څوک چی واقعا د هغو ته واوری او د ژوند غیر معمولی لاره یی تائیده کړی نیازمنده دی, او دا کوښښ او زیرکتوب د سیتی سی دی چی دا قسمت د کایل ژوند ډکوی. په نتیجه کی دا شخصیت کولی شی د بل سره یوه بی رنکه رابطه تجربه کا.


کایل یو خیالبافه سړی دی. ځوانی د پورته هیلوسره او احتمالا غیره واقیعی چی د هغو سره خپل ژوند تیروی. د مدرسه نه وځی, ځکه چی فکر کوی چی دوی قادر ندی هغه شی چی دوی غواړی هغو ته زده کړی, هغه غواړی چی خپله هیلی یی او علاقی یی مخته بوزی. د غیر معمولی ژوند سره د تنهایی نه غم خوری. هغه هیځ واقعی ملکری د خپلی هیلی او علاقی ورسره یو ځای کړی نلری. د دغو ټولو سره هغه هیځکله نغواړی چی د رویاپردازی نه د روښانه راتلونکی په اړه لاس واخلی.


زمینه


موضوع فلم من سرگرمی است, .پیوند بین استی سی و کایل واقعا افسانه ای است و من میخواهم این در جای اتفاق بیفتد که بشکل نه چندان زیاد منعکس شود. بشکل غافلگیرکننده ای با این راه باریک واقع در پشت منطقه فانتون”Fenton”سرخوردم و واقعا دوری این منطقه از شهر را دوست دارم. فکر کردم بهترین جای ممکن برای  نمایش فاصله کایل وا ستی سی از زندگی واقعی شان اینجا باشد اما هنوز میتوان خستگی شهر را در این فاصله هم دید.


نکته محوری فلم زمانیست که کایل استی سی را داخل دریاچه می اندازد. این نه تنها نمادی از شروع تازه است بلکه یکی شدن دو شخصیت فلم را با بازی کردن, آب جنگی کردن و در اخیر لذت از همراهی شان نشان میدهد.


زمینه:


◄زما د فلم موضوع لوبه ده, د استی سی او کایل پیوند واقعا یوه افسانه ده او زه غواړم دا په هغه ځای کی اتفاق شی چی د ډیری توکه سره منعکس شی.


فنی امور:


د احساساتو انکیزی لپاره په اخری فیلم کی می موسیقی په کار واخیستله او هیله لرم چی دا ډیره تجربه کړم. په دغه رنک موسیقی لږ نقش لری او د اجرا ځای به ونه نیسی. د 5دی مارک2”Canon 5d Mark2” کانون نه د لاس نیولی تصویر اخیستلو کمبودی لپاره یی کار به واخلم. ویرایش به د  فاینل کت پرو” Final Cut Pro” نه او غږ به د پرو تولز”Pro-tools” انجام به یی کړم.


انگیزش:


زما شخصی هدف د دغه فلم نه زما د علاقی او د لوبغاړو پرمختک د فلم جوړولو په عرصه کی ده. دغه فلم ما ته یی انگیزه راکړه تا ډیر مهارتونه او خبری د فلمنامو د لیکلو په اړه وکړم. هغه شی چی زه غواړم په خپله بلند مدت برنامو کی تعقیب کړم. زه علاقهمند د بریتانیا واقعی غټی سینما یم. زما په فکره زه د یو ډیری لږ لکښت سره کولی شو ډیر خلاقانه فلم, مطرح او د ډیری ښه اجرا سره جوړ کړو. ما خپل ځان ډیر مجذوب د انگلستان فلم لوبغاړو سره پیدا کړا, په اساس د غټی توجه او د شناسایی سطح د دوی سره لرم. دا دقیقا هغه شی دی چی زه یی غواړم او د اجرا پړاو ته کښښدم. د هنری شخصیتو پرمختک د یوی طبیعی علاقو نه می ده او مینه لرم چی بل تولید وړاندی کړم تا چی خپله انگیزه می د دوی سره ادامه ورکول کړی می وی.


...........................................................................


دا یوه نسخه د فلم نامی نه ده چی د کایلا فلم ته کله چی می فلم جوړول په استافوردشایر” Staffordshire University”  پوهنتون کی ویلی وو ومی لیکو.


په یاد یی لرم هر کله می چی د فلم نامی او د فلم طرح نه می غلطی کوله او هم د هاییرا ځواب به می په مقابل کی لاسته راوړلو.


"هغه شی چی تاسو کرٍی مطمین شی چی تاسو یی کوی شی "


او دا هغه شی دی چی زه یی باور لرم چی یوه فیلمنام باید اوسی.


دا د تاسو کامله درک او ستاسو دیدگاه د چی تا پوهوی چی هدفونه څه دی, ځرنکه غواړی دا په نظر ورسیږی او څرنکه د لیدونکو سره ارتباط برقراره کړی. ته باید هر کله لیدونکی په ذهن کی جاضر یی ولری.


فلمنامه په حیث د یو لیکونکی سند او هم باید ویلونکی د ستاسو د فلم کارایی نه متقاعد کړی, دا چی تاسو د جزئیاتو باندی فکر کړی دی, پوهیږی چی څه کار کوی, انگیزه او لازمه اصول د انجامولو لپاره یی لری او تنها نغواړی چی د یو ورڅی اتفاقات ووینی.


که دا کار ممکن دی چی دا کار معمول نه اوسی- تاسو یو مستقله فلم جوړونکی یاست او باید خپل شخصیت په فلم کی درک کړی او په اساس د هغو د پرمختک لپاره د یوی خاصی لاری ته پیل کړی چی په نتیجه کی مطرح او وبدیپیږندی.


 


هغه نکات چی د ما د نظر نه په یو فیلم نامه که باید په نظر که ونیسی


- لند او اثر گذار ووسی


- یو کلی طرح در تول داستان ( ستاسو درک د سرنگه د فیلم د ختمیدلو بیانوی)


- احساس او کتنه ( سرنگه طرح باید ووسی )


-  هنری چهره د تاسو د فیلم خوک دی او سومره یی پیژنی ؟


- موقعیت/ زمینه (په کوم خای که فیلمبرداری کری او سه رقم؟)


فنی ابزار ( سرنگه فیمبرداری کوی؟ خرنگه ادیت کوی؟ او موسیقی ورته د کوم خای نه پیدا کوی؟


انگیزه ( د سه د پاره تاسو فیلم جولوی؟)


هغه تکی چی د زما د فکر نه چی باید د یوی مد فیلمنامه کی په نظر کی ونیسو.


 فکر کوم چی آخرین نکته دیره مهم دی او په واقع یو تعریف دی له تاسو خخه د یو فیلمساز په حیث.


د تصویر نه کار اخیستل د موضوع د پوهیدلی لپاره یو مهم نکته ده… فلیمسازان دیداری خلک دی او په دیداری شکل تاسو ته جواب درکوی. په لاندی کی دری کوچینه نمونه د کایلا د فیلم خخه دی- سترگه او احساس یه د فیلم د ارائه کول په لور دی.

فیلم نامه یو دیره شه وسیله د تاسو د فکر ته پی تاسو د فیلم ایده ولیکی. دا تاسو په سوچ کوی, ستاسو اندیشه په چالش باندی را نیسیی, ستاسو پیامونه پیژنی, او پیش د هغه نه چی تاسو یو موضوع مطرح کری هغه د سوال تر لاندی راوری.


 


 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160