بخش دوم: پسر جوانی از افغانستان, گوشی همراهش, رسانه اجتماعی و فلم سازی در افغانستان

Posted on at

This post is also available in:

مقدمه: این قسمت دوم مصاحبه دو قسمته با محمد ساجد ارغندیوال مستند ساز جوان, نویسنده, و فعال صلح از کابل است. در قسمت نخست در باره چگونگی شروع سفر این پسر جوان 19 ساله با یک گوشی همراه و علاقه قوی برای آوردن صلح در افغانستان خواندیم.بعصی در مورد صلح فقط حرف میزنند و بعضی فقط برایش کار میکنند. ساجد این هر دو را انجام میدهد. تلاش هایش این زبانزد را به یاد آدم می اندازد: نیکی کن و به دریا انداز.


نیکی کن به دریا بینداز 


این زبانزد از یک افسانه پارسی سرچشمه میگرد, روزی مردی بود که بدون هیچ نوع توقع کارهای خوب انجام میداد, اما در نهایت نتیجه کارهای خوب خود را دید.


محمد ساجد ارغندیوال با ادوارد ظالم کاپیتان نیروی دریایی امریکا و نویسنده کتاب ضرب المثل ها: 151 ضرب المثل فارسی دری و شرح بر ضرب المثل های فارسی  صحبت میکند. 


ف ا: از صحبت دوباره با شما آقای ساجد خوشحالم. در مصاحبه نخست ما, شما درباره کار خود در تاجیکستان با سازمان خدمات داوطلبانه خارجی “Voluntary Services Overseas” صحبت کردید. آیا ارتباط در امتداد مرزها بین جوانها در آسیای مرکزی و جنوبی میتواند در آوردن صلح کمک کند؟ اگر بله, چگونه میتوان این را افزایش داد؟


م س: از صحبت دوباره با شما آقای ظالم خوشحالم. زبانزد دیگر فارسی میگوید که از گپ گپ میخیزد, به این معناست که یک گفتگوی خوب سبب گفتگوی خوب دیگری میشود. من هنوز با سازمان خدمات داوطلبانه در تاجیکستان کار میکنم و دو و نیم ماه میشود که در این جاه هستم, دو هفته دیگر هم خواهم ماند پیش از اینکه به کابل برگردم. این برنامه اشخاص داوطلب جوان بین سن 18-25  سال را از کشورهای تاجیکستان, بریتانیا و افغانستان باهم گرد می آورد. ما بشکل مجموعی باهم کار میکنیم تا ده کار و بار تازه ایجاد شده توسط زنان تاجیک را انکشاف دهیم. این فرصت خوبی را برایم مساعد کرد تا افغانستان را به معرفی بگیرم, مهارت های تازه کسب کنم و د رمورد فرهنگ های متفاوت بیاموزم. 


 


بازدید از یک مدرسه در تاجیکستان با داوطلب های سازمان خدمات داوطلبانه خارجی ( ساجد ارغندیوال در پیش رو دست چپ)


توانمدسازی زنان در آسیای مرکزی و جنوبی برای آینده بسیار مهم است و خوشحالم که میتوانم کارآفرینان زن را در تاجیکستان یاری برسانم. برعلاوه دوستهای زیادی پیدا کردم. ما همه میخواهیم که صلح را در سرتاسر جهان به گسترانیم. ما قبلا برنامه ریزی کرده ایم تا با یاری همدیگر در آینده برنامه های متفاوتی را به اجرا بگذاریم تا مردم را کمک کرده باشیم و در همه جاها سبب صلح گردیم.


تماس و ارتباطات میان فرهنگی بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی افغانستان را در آوردن صلح کمک می کند. زمانیکه افراد از فرهنگ های متفاوت باهم در تماس میشوند, فهم مشترک پیدا میکنند درک متقابل بین شان افزایش پیدا میکند. ما همه با اندیشه و احساسات یکسانی انسانییم.


 


 


     


فکر میکنم که این تجربه میتواند با یک اجماع چند فرهنگی, جاییکه جوان ها از سرتاسر منطقه جمع میشوند تا در مورد موضوع های ارزشمند گفتگو کنند و سبب انکشاف صلح گردند, بالنده گردد. سفر کردن بسیار پر هزینه است بنا میتوان از خانه و یا صنف خود به تمام جهان با استفاده از انترنت, رسانه های اجتماعی, تارنماها و صفحه های فیس بوک به سفر پرداخت و سفر مجازی راه چاره خوبی است. راه دیگر سفر کردن و شرکت در همایش هاییست که نخبه های اندیشمند در مورد موضوع های صلح و همدیگر پذیری صحبت میکنند.رهبران ملی مسوولیت دارند تا بیشتر با مردم و جامعه خود ارتباط داشته باشند.آنها باید با جوانان از سرتاسر منطقه برای یافتن اهداف عمومی صلح و انکشاف که به همه سود میرساند  ارتباط برقرار کنند.


ف ا: تعداد زیادی از مردم دسترسی منظمی به کامپیوتر( رایانه) و انترنت ندارند و این تعداد  هر روزه در حال ازدیاد است. طوریکه در مصاحبه نخست خود گفتید گوشی های همراه بسیار معمول اند و ابزار همساز با این گوشی ها مانند تویتر و سیستم پیام میتوانند مفید واقع شوند. چگونه میتوان با استفاده از آموزش فلم, انترنت, و رسانه اجتماعی در انکشاف زندگی زنها و جوانان در افغانستان یاری رساند؟م س:  فلم نقش بسیار مهم را در زندگی مردم افغانستان عهده دار است. البته این بر فلم های مستند که میتوانند سبب تغیر مثبت در زندگی زنها و مردم گردند بیشتر صادق است. طوریکه ستاره فلم, فلمساز و بانوی بشردوست لینا علم در مصاحبه اخیر خود با فلم انکس گفت, متاسفانه ما در جامعه افغانستان مردم بیسواد زیادی داریم که از دسترسی به رسانه اجتماعی و انترنت محروم اند.بنا بر این فلم و تلویزیون تنها رسانه  های اند که مردم میتوانند چیزهای زیادی را از آنها بیاموزند.


من واقعا در اثرگذاری مثبت رسانه اجتماعی در روند صلح و انکشاف باور داردم. در آینده نزدیک در مورد سود رسانه اجتماعی و انیکه چگونه فیس بوک زندگی مرا تغیر داد مقاله ای خواهم نوشت.  طوریکه در مصاحبه نخست خود گفتم, با استفاده از انترنت و رسانه اجتماعی چیزهای زیادی را آموختم.


 با استفاده از رسانه اجتماعی دوستهای خوبی از سرتاسر جهان یافتم, مهارت های تازه را آموختم و برای سازمان پکس پاپولی”Pax Populi” مقاله نوشتم. این مقاله در مورد صلح و شبکه مشترک انکشاف  با بالای سی هزار عضو ثبت شده در سرتاسر جهان بود. با استفاده از رسانه اجتماعی توانستم که سازمانهای صدای افغان”Afghan Voices” سازمان خیریه آرامش برای اطفال”Solace for the children”,سازمان نانسی دوپری”Nancy Dupree’s ACku” و برنامه خدمات داوطلبانه برون مرزی را که حالا با آن  در تاجیکستان کار میکنم, پیدا کنم


. شبکه های آنلاین دیگری مانند زنان انکس شبکه فلم انکس, تاثیرگذاری زیادر در سرتاسر جهان دارند. آنها برای صلح, انکشاف, توانمندی زنان و دیگری موضوع های مهم نقش فوق العاده ای دارند.


 


            


  


100 فرد برتر مجله تایم, رویا محبوب از برنامه انکشافی افغان       زنان انکس.    


مردم در افغانستان نیازمند دسترسی به انترنت و رسانه اجتماعی اند. جوانان بویژه زنان با استفاده از انترنت و رسانه اجتماعی میتوانند صدای خود را بلند کنند. آنها میتوانند خواسته های خود را به جهانیان به نمایش بگذارند, خشونت و تعصب که در برابر شان اعمال میشود را به آگاهی برسانند. با حساب داشتن در فیس بوک, تویتر و دیگر رسانه های مطرح اجتماعی تمام جهان در دست شما نهفته است. میتوانید با استفاده از آن چیزهای زیادی را تغیر دهید. رسانه اجتماعی همه را مساوی در نظر دارد. از تمام امکانات که یک رئیس جمهور برخوردار است, یک فرد عادی نیز میتواند برخوردار باشد. 


ف ا: شما بحیث یک فلمساز مستند کار خود را شروع کردید و حالا چندین فلم کوتاه  در حال تولید دارید. اگر قرار میبود که راجعب سه قهرمان افغانستان فلم میساختید, آنها کی ها بودند؟


م س: قهرمانهای زیادی اند که میخواهم راجعب شان فلم بسازم.هرکسی در تقلای کاری برای افغانستان و مردمش است برایم یک قهرمان است. اگر باید انتخاب کنم, راجعب بانوی قهرمانیکه هرگز ندیدمش اما راجعبش زیاد خوانده و شنیده ام فلم خواهم ساخت. دو قهرمان دیگری هم که آنها را میشناسم و با آنها کار کرده ام در این فهرست خواهند بود.هر سه شان برای افغانستان کارهای زیادی انجام داده اند و آنها را من تقدیر میکنم.


این سه عبارت اند از:


 


                                                                                                                 Shabana Basij-Rasikh


   


شبانه بسیج راسخ. هرگر او را ندیده ام اما واقعا به او افتخار میکنم و میخواهم که او را ملاقات کنم و در صورت امکان از او فلم بسازم. او یکی از  موسس های مدرسه مدیریت در افغانستان است, 22 ساله است اما بسیار خلاق و شخص نیک اندیشیست که در تلاش آموزش بانوان در افغانستان است. این دلیل ایست که او مدرسه مدیریت ار ایجاد کرد. دختران جوان زیادی که رهبران آینده افغنستان خواهند بود با استفاده از این مدرسه و با کار بانو راسخ بورسیه دریافت کرده اند. اگر او این مصاحبه را میخواند میخواهم بگویم که از طرف تمام مردم افغانستان برایش افتخار میکنم. او به زنان زیادی  به حیث یک رهبر جوان امید بخشیده است. او در حال پرورش رهبران دیگری مانند خودش است. فرد دوم داکتر نجیب شریف است. او مدیر سازمان نسل نو افغانستان است.که چندین برنامه مانند صدای افغانستان را که به جوانان امکان فراگیری آموزش فلم سازی را میدهد, مدیریت میکند. او همچنین سازمان ایمنی خبرنگاران افغانستان  را که یک شبکه متشکل از خبرنگارها و فعالان صلح است و برای ایمنی کارمندان رسانه ها داخلی و گزارش گران خارجی مستقر در افغانستان فعالیت میکند را تمویل میکند. او همچنین برنامه خیابان نخست را که برای کودکان خیابانی آموزش, غذا و حمایت  در کابل فراهم میکند را تمویل میکند. او باور دارد که نسل نو افغانستان برای آوردن تغیر میتوانند باهم کار کنند. هدف اینست که مردم افغانستان بویژه جوانان را کمک کند تا روی پاه خود به ایستند.     


سوم, عمر احراری, او مدیر نهاد آرامش برای کودکان است. سازمان غیر انتفاعی که کارهای بزرگی را انجام داده است و تمرکز اصلی شان روی صلح بر اساس صحت با فراهم آوری مواظبت بهداشتی, آموزش و انکشاف رهبری برای کودکان کشورهای جنگ زده است. تمرکز فعلی این نهاد فعلا در افغانستان متمرکز است. این نهاد کودکان بیمار را در افغانستان کمک میکند و بعضی وقت ها در صورت ضرورت آنها را به خارج کشور برای تداوی میفرستد. عمر به صلح باور دارد, آرزوها و اهداف بزرگی برای تغیر در افغانستان دارد. او فقط در این مورد حرف نمیزند بلکه کار میکند. من با آقای عمر بحیث یک داوطلب  برای مصاحبه خانواده های کودکان بیمار و کمک شان برای تکمیل پرسشنامه ها کار کرده ام. زمانیکه به افغانستان برمیگردم, به حیث یک داوطلب هماهنگ کننده در سازمان آرامش برای کودکان کار خواهم کرد و حتا بیش از این مسوولیت خواهم گرفت. عمر بیش از یک قهرمان برای من است, او مانند برادریست برای من.


این ها سه قهرمان وارد در فهرست من اند, روزی راجعب شان فلم مستند خواهم ساخت. 


ف ا: برای آینده کشورت چی میخواهی؟


س ا: تمام چیزیکه یک فرد عادی افغانستان برای کشورش میخواهد من هم میخواهم. صلح, برابری, امنیت و آموزش و پرورش.  این ها چیزهای اند که هر فرد عادی در جهان میخواهد که از آنها برخوردار باشد.  من یک صلح خواهم و همیشه برای صلح در کشور خود که بزرگترین ضرورت امروزی است کارخواهم کرد.فرصت های بیشتر آموزشی و سواد آموزی برای زنان و مردان کلید انکشاف, صلح و امنیت است. اگر نسل بعدی افغانستان از آموزش و پرورش بهتری برخوردار باشند جدا به خوبی های صلح پی خواهند برد و اینکه هیچ چیزی بهتر از صلح نیست.    


   


 افغانستان یک کشور اسلامی است, اما تعداد از مردم کم سواد ما بصورت خوب اسلام را درک نمیکنند. آنها از نام اسلام برای انجام کارهای بسیار غلط , به شمول خشونت علیه زنان, اجازه ندادن شان در آموزش و سلب حق کارشان در فضای بیرون از خانه, استفاده میکنند. همه اینها کاملا خلاف اسلام است.  چیز دیگریکه میخواهم در کنار صلح ببینم برابری است. همه زنان و مردان باید حق آموزش, کار و ساختن جامعه خود را در کمال احترام و برابری داشته باشند.


من به افغانستان به حیث مادر خود افتخار میکنم. طوریکه یکی از زبانزدهای ما میگوید که بهشت زیر پای مادران است. این به این معنا است که مادر در جهان و در نزد خداوند جای بسیار مهم دارد. تا پایان زندگی برای افغانستان کار خواهم کرد, زیرا افغانستان مادر من است و من مدیون او.


قسمت نخست مصاحبه اختصاصی با محمد سجاد ارغندیوال را میتوانید از اینجا بدست آورید.


مصاحبه های زیادتری را با اندیشمندان توسط ادوارد ظالم در نشریه انکس تارنمای فلم انکس بدست آورید.--


 


 About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160