برنامه جدید دیدگاه افغان و گوشتی گیری زنان, فرشته فروغ از نیویورک

Posted on at

This post is also available in:

امروز وقت و تجربه خوبی در کار روی نسخه جدید نمایش دیدگاه افغان داشتم. با کاوش در شهر و رفتن به جاهای متفاوت تغیرات زیادی را به برنامه وارد خواهیم کرد. با استفاده از این برنامه میخواهم که مردم افغانستان و آمریکا را باهم پیوند دهم و بحیث یک دختر افغانستان در ایالات متحده آمریکا میخواهم که احساسات, اندیشه و تجربه های خود را با مردم افغانستان و آمریکا به اشتراک بگذارم. میخواهم که فرهنک مردم افغانستان را به معرفی بگیرم و روی دیگر افغانستان را که دیگران تا حالا ندیده اند را به نمایش بگذارم.

نخستین قسمت را امروز  شروع کردیم. آقای سیم مالت سیو”Sem Maltsev”  و من تصویربرداری را در جزیره روزولت جاییکه من زندگی میکنم انجام دادیم. نسبت به مقابل کامره نشستن و با دیگران مصاحبه انجام دادن, این نخستین تجربه من در بیرون بود. برای اینکه چگونه مقابل کامره قرار گیرم و آنرا جالب بسازم تا بینندگاه آنرا تماشاه کنند باید زیاد فکر کنم, بنابر این تصمیم گرفتم که روی بعضی موضوع های که به من اتفاق افتاده, و احساس خود را نسبت به آنها حرف بزنم.

با خانم لی جوینس پرووازر”Leigh Jaynes-Provisor” به تازگی مصاحبه کرده ام. او یک گشتی گیر است که این ورزش را دوازده سال پیش آغاز کرده است. او میخواهد که گشتی گیری را در زنان انکشاف دهد, بنا بر این او باشگاه چک رستلر را برای حمایت و انکشاف ورزش در زنان ایجاد کرده است

بانو رویا, بانو الهه و من یک هدیه بسیار زیبا و با ارزش را  که یک مجسمه بسیار زیبا از نمایشگاه “CAMBA” است از کارمندان فلم انکس دریافت کرده ایم. این مجسمه سه دختر رانشان میدهد که همدیگر را در کنار هم گرفته و از هم حمایت میکنند.

 

از همه شما کارمندان فلم انکس بسیار سپاسگذاری گزاریم.About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160