بازی در حال تغیر

Posted on at

This post is also available in:

هفته گذشته یک نظرسنجی را در گروه لنک ان خود (Alex Nakone Films) راه اندازی کردم تا نوع علاقه مندی اعضای گروه به فلم را دریابم. گرچه تعداد کمی پاسخ دادند, اما بیشتر شان علاقه مند خواندن در مورد پخش آنلاین فلم بودند. این موضوع مرا واداشت تا این مقاله را بنام بازی در حال تغیر در مورد چگونگی تغیر پخش سنتی فلم به پخش آنلاین توسط تارنماهای مانند فلم انکس بنویسم. 


 


منبع: http://visual.ly/advent-online-film-distribution


تصویر معلوماتی بالا به اساس آمارهای سال 2012 ایجاد گردیده است. این بیانگر آنست که 2.27 ملیارد کاربر انترنت وجود دارد و در استفاده از انترنت برای تماشای فلم 69 درصد افزایش به عمل آمده است. به اساس این آمار تنها در ایالات متحده آمریکا سالانه پنج ملیون همایش تماشای فلم وجود دارد.با وجودیکه این یک میزان بزرگیست اما مطمئن هستم که با آن  موافقت دارید. ما درحال پشت سرگذاری یک تغیر بزرگ نه تنها در عرصه پخش فلم بلکه در عرصه رسانه میباشیم. اما این برای ما فلمسازها چی پیامی را در خود دارد؟


در جریان آخرهفته گذشته از تجارب الکس نیکان در مورد پخش سنتی فلم اش بنام فن آوری زیست شناسی هشت”Biotech 8” آموختم  و اینکه چگونه درآمدش بعد از ارائه فلم اش در یک جشنواره و پخش اش توسط یک سازمان کوچک پخش فلم  کمتر از درآمدش در فلم انکس است.


همه انواع پخش آنلاین کارا نیستند. مانند قضیه فلم کوتاه کریس جونز بنام ماهی گیری از دست رفته- او بلاگی بنام "گزارش آی تونز(iTunes)  و درآمد جهانی کم – چی چیزی اتفاق افتاده است؟" نوشته است. او در مقاله اش توضیع میدهد که بعد از رتبه بندی عالی در جدول آی تونز تعدادی از شبکه های پخش آنلاین  سهم خود را از درآمدش گرفتند و پول اندکی برایش ماند. این نشان دهنده عالی بودن تارنمای فلم انکس است, تعداد اندکی تارنماها وجود دارند که برای استقلال صنعت فلسازی کار و فعالیت میکنند. اگر شما در حال خواندن این هستید و میخواهید فلم انکس را برای یکبار هم که شده بیازمایید, من شما را تحسین میکنم. چی چیزی را از دست خواهید داد؟ دیدگاه شما در مورد روشهای سنتی پخش فلم در مقابل  جهان آنلاین چیست؟


 


منبع: Short of the Week  - The Thomas Beale Cipher 


 


**اگر آنچه که امروز خوانده اید و دوست دارید که آنرا در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگزارید, لطفا به دکمه های قسمت بالایی بلاگ مراجه کنید.به این شکل میتواندی  در تارنماهای زیاد اجتماعی این را به اشتراک بگذارید و دوست دارم که این بحث را با دیگر کاربران ادامه دهید.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


این مقاله توسط لورا هاتون – هماهنگ کننده ارتباطی سازمان فلم الکس نیکان نوشته شده است. مشخصات لورا را میتوان در این جاه یافت.About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160