که انکس فلم یوه موزه د مستقله فلم جوړونکو ته اوسی...

Posted on at

This post is also available in:

د میج مایر”Mitch Myers”  اوس پوهیږی ځرنکه ستا سترکی په تیاره کی شایی

که انکس فلم ”Film Annex”  یوه موزه او یا هم یو نگارستان وی, ټول لوبغاړو به د خپل اثرو د نمایش سره به یی د درامد کسب کوو. دوی به مجبور نه وو د توجه لاسته راوړل او یا د دوی د بلط خرځول یو تجارتی شی جوړ کړی. دوی خپل اثر جوړولو او تلل د بلی برنامی پسی ځکه چی پوهیدل چی د 50 میلیونو کتونکو کی ځوک به وی چی یو ویژه شی او یا شاید هم ډیر غیر معموله شی وکوری. تاسو کولی شی چی ډیر نقاشیگانی مو په نگارستان کی یا موزه کی وساتی, اما انکس فلم کولی شی ستاسو د ټولی ژوند دوره د خپل ځان سره ځای ورکړی.

ټول یو داستانی فلم ښه لوبغاړی او ښه داستان خوښ لری. کولی شو دغه شی په متفاوتو ځایو کی لکه تلویزیون, تیاتر او هم په انترنت کی وکوری. تجربی فلمونه او ویدیوگانی هرکله ډیر کتونکی نلری او اغلبا کارشناسان یی کوری. او دلیل یی هیځکله نپوهیدلی یم. څه شی روشنفکرانه په تجربی فلمو کی شته؟ ځینی وقتونه سړی گیچ کیږی... خلکه صل میلیونه دالره  د یو فلم جوړولو لپاره په رایجه توکه یی خرځوی, اما یو بی لکښت تجربی فلم نکوری. ځکه چی دغه په اساس د  سختو کوښښو نه جوړ شوی دی او یا په یو نگارستان کی لږ نمایش ته ورکول کیږی. خلک رایجه سبک ته ډیر اهمیت ورکوی ځکه چی تجربی سبک د ځان سره فکر کوی چی "ولی د معمولی لاری نه چی ځم منحرف کیږم؟"

اوس پلی کول: لیک باند د سم اسپرکلی باندی.

ډیر لوبغاړی شته چی پیسو ته د کار په مقابل کی اهمیت نه ورکوی. دوی خوشبخته دی ځکه چی دوی مخته خپل پاداش ونیوو. اما دوی چی غواړی خپل معمولی لاری ته ادامه ورکړی, دوی یو مالداره سړی ته وابسته او یا هم د یو نگارستان ښتن سره د خپل اثرو خرڅولو لپاره کار او فعالیت به وکړی. او دا رنکه حالت به په هنری کار هیځکله اتفاق نه نه شی. دلته انکس فلم پر اساس د یو امتیازدهی درامد سیستم سره عرصه راځی. که لټونکی یاست کولی شی د امیتازدهی سییتم “Buzz Score” په اړه ډیر معلومات لاس ته راوړی. اما هغه شی چی زه غواړم دلته یی ووایم دا دی چی مستقله فلم جوړونکی کولی شی دهنری او تجربی کارو ارائه سره په انکس فلم کی درامد لاس ته راوړی او هغه په اجتماعی رسانو کی پرمختک ورکړی.

څو هفته مخته د آمی هل Amy Hill نه چی یو زموږ مختنی فلم جوړونکی وو پیام می تر لاسه کړو چی په هغو کی وایی" صادقانه, د زړه له کومی نه وایم....... انکس فلم زما ژوند یی بدل کړو. تاسو شرایط مساعد کړل چی کارونه وکړم چی هرکله می غوشتل, اما نمی کولی. فقط غواړم له تاسو نه قدردانی وکړم. ډیره زیاده مننه". آمی په صورت چی یو نقاش دی اما یو تجربی فلم جوړونکی نه دی. یو رنک شرایط ټولو فلم جوړوکو ته د ښه اثرو تولید او د اثرو پرمختک یی په اجتماعی رسانو کی شته. دلته یو تعداد زما د مننی وړ هنری او تجری فلم جوړونکی په انکس فلم کی شته. بررسی یی کړی.

سم اسپرکلی”Sam Spreckley”

جیک فرید”Jake Fried”

مچ مایرز”Mitch Myers”

دانیال هاپکنز”Daniel Hopkins”

چارلس پیپر”Charles Pieper”

تر بلی هفته

ایرنAbout the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160