اثار باستانی در فغانستان

Posted on at


افغانستان کشوریست 5000 سال تاریخ دارد در این کشور فتوحات و جنگ بسیار ازجمله حکومت ها مانند سلسله ساسانی ها, غزنوی ها, غوری ها, چنگیز مغل,اسکندر کبیر به وقع پیوسته است به خاطر همین فتوحات اثار تاریخی ما روی به شکست مواجه بوده است در این کشور اثار وجود دارد مانند بت های بامیان,قله اختیار الدین,مسجد جامعه هرات,ارگ کابل, خواجه عبدالله انصاری, چپن حضرت محمد (ٌص) و موزیم ملی افغانستان که در ان 40هزار اثر باستانی قرار دارد این اثار جلب و توجه جهانگرد ها امروزی شده ما باید سعی و تلاش نمایم که ار اثار باستانی خود محافظت کنیم اثارباستانی باعث ترقی و پیشرفت کشور می شود این اثار تاریخی از دوران ماقبل تاریخ بود که بر ما به جا مانده است

محافظت از انها وظیفه ما می باشد بعضی از افراد تجاوز گر کوشش از بین بردن اثارتاریخی  رامی کند ما باید از ان ها جلوگیری نمایم

از این اثار می توانیم در مکاتب موسسه های تعلیمی برای شاگردان تبصره نموده تا انها در اینده از این اثار باستانی خویش  استفاده ها علمی فرهنگی اجتماعی انجام بدهد و کشور خود را آباد و سربلند نگهدارد اثار ها باستانی ذهن ما را به طرف تاریخ می کشاند که در ان وقت چه قسم افراد بودند که توانسته این اثار بسازند ما می توانیم تحقیقات نموده که این اثار های باستانی توسط کی و در کدام سال ساخته شده ارزش بیشتر به اثارتاریخی کرده و نگهداری انها برای مردم آسانتر می گردد این اثار تحولی را درزندگی و افکارکه ما در ذهن خود داریم فعا گردیده . وجستجو ما در مورد این اثار بیشتر شده معلومات زیادی بدست آورده

به تاریخ کشور خود اشنا می شویم و می توانیم در اینده جامعه خود را از لغزش ها فرهنگی اجتماعی نجات داده و باعث ترقی ما گردد. About the author

hamayoonNoorzai

hamayoonRahimi

Subscribe 0
160